Seminari 2016

Categories

(1.1) 5.2.Bijeljina-Uporedno stečajno pravo i novine u Zakonu o stečaju RS

(1.2) 18.2.Banja Luka-Radno pravo s posebnim osvrtom na mobing

(1.3) 19.2.Banja Luka-Mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u krivičnom postupku

(1.4) 24-25.2.Teslić-Odlučivanje u slučajevima povrede žiga i autorskih prava

(1.5) 29.2.Banja Luka-Modul1-Evropska konvencija i ravnopravnost polova

(1.6) 3.3.Banja Luka-Krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja

(1.7) 3-4.3.Sarajevo-Zaštita i podrška svjedoka prije, tokom i poslije suđenja i imovinskopravni zahtjevi

(1.8) 9-10.3.Vlašić-Organizovani i privredni kriminal

(1.9) 11.3.Banja Luka-Modul 2-Građanska oblast

(2.0) 17-18.3.Banja Luka-Sudsko poravnanje

(2.1) 21.3.Banja Luka-Edukacija u oblasti finansijskog tržišta

(2.2) 22-25.3.Sarajevo-Zastupanje optužnice

(2.3) 22-24.3.Banja Luka-Napredni trening za edukatore za oblast trgovine ljudima

(2.4) 29.3.Teslić-Pravo Evropske unije

(2.5) 31.3.-1.4.Banja Luka-Istraživanje i procesuiranje seksualnog nasilja u ratu

(2.6) 5.4.Banja Luka-Upravljanje pripremnim ročištem i ročištem za glavnu raspravu

(2.7) 5-6.4.Sarajevo-Finansijski kriminal-provođenje istraga i dokazivanje kr.djela sa finansijskim elementom

(2.8) 6.4.Trebinje-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju

(2.9) 8.4.Laktaši-Jačanje procesa izvršenja

(3.0) 12-13.4.Vlašić-Edukacija edukatora-Metodologija obuke u oblasti učenja odraslih

(3.1) 13.4.Banja Luka-Hitni prekršajni postupak i dežurni sudija u prekršajnom postupku protiv stranih državljana

(3.2) 18.4.Banja Luka-Modul3-Krivična oblast

(3.3) 19.4.Banja Luka-Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja

(3.4) 25.4.Banja Luka-Poslovne vještine

(3.5) 26.4.Banja Luka-Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije i vršenja protivpravnih djela

(3.6) 28.4.Banja Luka-Aktuelna pitanja u primjeni Zakona o stvarnim pravima

(3.7) 10-11.5.Sarajevo-Kibernetički kriminal

(3.8) 11.5.Banja Luka-Djeca kao oštećeni i svjedoci u krivičnom postupku

(3.9) 12-13.5.Banja Luka-Materijalno pravna pitanja u predmetima ratnih zločina

(4.0) 19-20.5.Sarajevo-Ljudska prava u fazama prije pokretanja krivičnog postupka (čl.3, 5 i 6)

(4.1) 23-24.5.Banja Luka-Međunarodno privatno pravo

(4.2) 26-27.5.Neum-Specijalne istražne radnje u predmetima organizovanog kriminala i borbe protiv korupcije

(4.3) 31.5.Banja Luka-Aktuelna pitanja vanparnične oblasti

(4.4) 1.6.Zvornik-Zakon o zabrani diskriminacije

(4.5) 1-4.6.Neum-XIV Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(4.6) 6.6.Banja Luka-Pravo Evropske unije

(4.7) 8.6.Banja Luka-Vanredna pravna sredstva

(4.8) 9-10.6.Banja Luka-Korupcija

(4.9) 13.6.Banja Luka-Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku

(5.0) 14-15.6.Teslić-Upravljanje sudskim ročištima i postupkom u predmetima ratnih zločina

(5.1) 15-16.6.Jahorina-Istraga i procesuiranje slučajeva korupcije

(5.2) 17-19.6.Neum-XIV Međunarodno savjetovanje

(5.3) 21.6.Banja Luka-Krivična djela počinjena iz mržnje

(5.4) 23.6.Banja Luka-Zaštita tajnih podataka

(5.5) 23.6.Banja Luka-Naknada materijalne i nematerijalne štete nastale kao posljedica ratnih zločina

(5.6) 6.9.I.Sarajevo-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova Istočno Sarajevo i Trebinje

(5.7) 8.9.Banja Luka-Modul 4-Izvršna i upravna oblast

(5.8) 15.9.Banja Luka-Upravljanje pripremnim ročištem i ročištem za glavnu raspravu

(5.9) 20-21.9.Sarajevo-Specijalizacija tužilaca "Korupcija"

(6.0) 21-22.9.Jahorina-Profesionalna etika

(6.1) 23.9.Doboj-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova Bijeljina i Doboj

(6.2) 26.9.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka

(6.3) 27-30.9.Neum-IX Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

(6.4) 29.9.Banja Luka-Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja

(6.5) 30.9.I.Sarajevo-Aktuelna praksa Okružnih sudova i Okružnih tužilaštava u Istočnom Sarajevu i Trebinju

(6.6) 4.10.Banja Luka-Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu

(6.7) 5.10.Prijedor-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju

(6.8) 5-6.10.Sarajevo-Specijalizacija tužilaca "Organizovani i privredni kriminal"

(6.9) 6-7.10.Banja Luka-Edukacija iz oblasti sudskog poravnanja

(7.0) 7-8.10.Banja Luka-Oktobarski pravnički dani

(7.1) 11.10.Banja Luka-Primjena međunarodnog prava u privrednim sporovima

(7.2) 12.10.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(7.3) 13-14.10.Banja Luka-Specijalizacija tužilaca "Kibernetički kriminal"

(7.4) 17.10.Banja Luka-Pojavni oblici privrednog kriminala i način njihovog dokazivanja

(7.5) 20-22.10.Jahorina-X Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(7.6) 25-28.10.Sarajevo-Zastupanje optužnice

(7.7) 26.10.Banja Luka-Početna edukacija CMS korisnika

(7.8) 27.10.Mostar-Korupcija

(7.9) 28.10.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnog suda Banja Luka

(8.0) 3.11.Sarajevo-Zaštita imovine i Evropska konvencija o ljudskim pravima

(8.1) 3-4.11.Bijeljina-Međunarodna pravna pomoć i dokazi MKSJ-a i analiza elektronskih dokaza

(8.2) 9.11.Banja Luka-Odgovornost za štetu zbog nezaključenja ugovora i Osnivanje pravnih subjekata

(8.3) 11.11.Banja Luka-Otkrivanje i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela

(8.4) 16.11.Banja Luka-Savremeno komuniciranje sa javnošću

(8.5) 17.11.Banja Luka-Potvrđivanje optužnice

(8.6) 17-18.11.Sarajevo-Istraživanje i procesuiranje seksualnog nasilja u ratu

(8.7) 18.11.Banja Luka-Naknada štete kao posljedica nesavjesnog liječenja

(8.8) 23.11.Banja Luka-Najbolji interes djeteta i učešće u građanskim sporovima

(8.9) 24.11.Banja Luka-Problemi u primjeni "novog" Zakona o prekršajima

(9.0) 29-30.11.Jahorina-Jačanje upravljačkih vještina

(9.1) 30.11.-1.12.Sarajevo-Porodični život i prava djeteta u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

(9.2) 2.12.Laktaši-Organi stečajnog postupka s posebnim osvrtom na ulogu stečajnog upravnika

(9.3) 5.12.Banja Luka-Metodologija izrade presude u krivičnim stvarima

(9.4) 7.12.Sarajevo-Kibernetički kriminal

(9.5) 21.12.Banja Luka-Vodič za sudije za prekršaje u predmetima prema maloljetnicima