(7.5) 20-22.10.Jahorina-X Savjetovanje iz građanskopravne oblasti