(5.9) 20-21.9.Sarajevo-Specijalizacija tužilaca "Korupcija"