(8.7) 18.11.Banja Luka-Naknada štete kao posljedica nesavjesnog liječenja