Seminari 2022

Categories

(1.1) 11.2.Arbitraža

(1.2) 17.2.Modul1 – Evropska konvencija i ravnopravnost polova

(1.3) 17.2.Razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini

(1.4) 18.2.Oduzimanje predmeta i sredstava k.d. i protivpravne imovinske koristi pribavljene izvršenjem k.d.

(1.5) 24-25.2.Ekonomski aspekti stečajnog postupka

(1.6) 28.2.Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(1.7) 3.3.Elektronski alati za menadžere

(1.8) 7-8.3.Obuka o korištenju EDS baze

(1.9) 10-11.3.Izvršni postupak – aktuelna pitanja

(2.0) 15.3.Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

(2.1) 15.3.Ratno seksualno nasilje- praktični problemi uzrokovani uticajem stigmatizacije i stereotipa

(2.2) 16.3.Sudske mjere obezbjeđenja u parničnom postupku

(2.3) 16-17.3.Izvršenje međunarodnih kupoprodajnih ugovora

(2.4) 18.3.Modul 2 – građanska oblast

(2.5) 18.3.Seksualno uznemiravanje- zakonska rješenja i pravosudni okvir

(2.6) (odgađa se) Sigurnost nosilaca pravosudnih funkcija i članova njihovih porodica

(2.7) 28.3.Zaštita svjedoka pred pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini

(2.8) 29-30.3.Proaktivna uloga predsjednika sudova

(2.9) 1.4.Ugovor o kreditu s posebnim osvrtom na kredite u kojima je nad bankom otvoren stečajni postupak

(3.0) 4.4.Mjenica u sudskoj praksi

(3.1) 4.4.Disciplinski postupci i praksa

(3.2) 4-5.4.Proaktivna uloga šefova odjeljenja u rukovođenju odjeljenjem

(3.3) 5-6.4.Vještina pisanja i obrazlaganja krivične presude

(3.4) 6.4.Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(3.5) 7.4.Savremeno komuniciranje s javnošću

(3.6) 12.4.Procesne radnje u stečajnom postupku

(3.7) 13.4.Upravni spor u vezi sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama

(3.8) 14.4.Cesija kao način promjene povjerioca u obligacionim odnosima

(3.9) 14.4.Kriminalističko-obavještajni rad u podršci tužilaštvima na suzbijanju korupcije u BiH

(4.0) 26.4.Krivična djela Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i Omogućavanje uživanja opojnih droga

(4.1) 27.4.Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(4.2) 28.4.Zaštita od nasilja u porodici prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske

(4.3) 28-29.4.Međunarodni standardi i psihologija djece u kontaktu sa zakonom

(4.4) 11.5.Modul 3 – krivična oblast

(4.5) 12-13.5.Istraga i procesuiranje koruptivnih krivičnih djela

(4.6) 12-13.5.Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju

(4.7) 13.5.Obezbijeđena potraživanja u stečaju – sličnosti i razlike između instituta razlučnog i založnog povjerioca

(4.8) 18-19.5.Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina

(4.9) 18-20.5.Trgovina ljudima u mješovitim migracijskim tokovima

(5.0) 19.5.Troškovi parničnog postupka

(5.1.) 20.5.Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova

(5.2) 23.5.Sudsko poravnanje

(5.3) 24-26.5.V Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

(5.4) 27.5.Primjena Zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu Republike Srpske u sudskoj praksi

(5.5) 30.5.Modul 3 - Forenzička istraga digitalni okvir i procesno pravno formiranje dokaza

(5.6) 31.5.-2.6.Prikupljanje elektronskih dokaza od pružalaca Internet usluga za istragu i krivično gonjenje ilegalne trgovine vatrenim oružjem

(5.7) 1-4.6.Neum-XX Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(5.8) 6.6.Modul 4 - Izvršna i upravna oblast

(5.9) 8-9.6.Pisanje presude kao misaoni/stvaralački proces

(6.0) 10.6.Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima sa posebnim osvrtom na konvencije Haške konferencije

(6.1) 13-14.6.Pisanje presude kao misaoni/stvaralački proces – krivična oblast

(6.2) 14.6.Aktuelna pitanja iz Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH – sporno pravno pitanje