U Luksemburgu je dana 13. i 14. maja 2019.godine, u organizaciji Suda pravde Evropske Unije, održana Završna Konferencija Evropske mreže za obuku u pravosuđu (EJTN), u koju su mrežu institucija koje se bave obukom sudija i tužilaca u zemljama članica Evropske Unije, kao posmatrači uključeni,  Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH.

Ovom izuzetnom događaju, čija je tema: Vladavina prava u Evropskoj uniji, kao i perspektive, zahtjevi i  ključni izazovi u evropskom pravosuđu, je, pored predstavnika nacionalnih institucija za obuku sudija i tužilaca iz zemalja Evropske Unije, prisustvovao i Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca iz Republike Srpske.

Na ovoj Konferenciji, koju je dana 13. maja 2019. godine otvorio Vojček  Postulski, generalni sekretar EJTN, su sumirani edukativni projekti i programi u oblasti vladavine prava koje je EJTN sprovodio u 2018. i u 2019.godini.

Osim toga Konferencija je  imali za cilj: predstavljanje i diskusiju o razvoju relevantne sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava ((ECtHR) i Suda pravde EU (CJEU) u oblasti vladavine prava, ključni izazovi sa kojima se sudije i tužioci suočavaju u sprovođenju pravde, definisanje budućih projekata i prioriteta za obrazovanje nosioca pravosudnih funkcija, kao i diskusija o ulozi evropskih pravosudnih mreža i udruženja u izgradnji evropskog razumjevanja vladavine prava.

Drugog dana,  učesnici konferencije su u Sudu pravde Evropske Unije, prisustvovali uvodnim  saslušanjima pred velikim vijećem sudija CJEU (eksperata za vladavinu prava),  u predmetu broj: C-585/18  (slučaj: Krajowa Rada Sadownictwa iz Poljske).

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2019. годину, организовао семинар из ванпарничне области на тему „Одузимање и враћање пословне способности с освртом на задржавање лица у здравственој установи“.

Семинар је одржан 14. маја 2019. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а едукатор је била госпођа Селма Шаћировић, судија Основног суда у Бијељини.

Семинару је присуствовало 14 учесника из реда судија и судијских приправника из Републике Српске.

Udruženje sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija FBiH, Centrima za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH, Advokatskim komorama RS i FBiH, te Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH uz podršku USAID Projekat pravosuđa u BiH,  organizovalo je III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti, pod radnim nazivom „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u BiH i regiji“. Savjetovanje je organizovano u Etno-selu “Stanišić“ pored Bijeljine u trajanju od 9. do 11. maja 2018. godine. Savjetovanju je prisustvovalo oko 150 učesnika, od čega je 93 nosioca pravosudnih funkcija u BiH, a Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS je i ove godine kao jedan od suorganizatora Savjetovanja, u okviru svojih prava i obaveza, pružio podršku što uspješnijoj organizaciji i održavanju ovog Savjetovanja, koje ima tendenciju da preraste u tradicionalno.   

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Вијећем Европе у Босни и Херцеговини, у оквиру новог пројекта „Иницијатива за правну сигурност и ефиксно правосуђе у Босни и Херцеговини“, и уз подршку Владе Норвешке, организовао семинар под називом „Вјештина писања и образлагања пресуде“.

Овај семинар, превасходно намијењен новоименованим судијама парничног реферата, али и другим заинтересованим судијама, одржан је 09. и 10. маја 2019. године у хотелу „SL Industry“ у Требињу.

Едукатори су били господин Сенад Тица, судија Врховног суда Републике Српске, госпођа Севима Сали-Терзић, виша савјетница Уставног суда Босне и Херцеговине и господин Милосав Пикула, судија Окружног суда у Требињу, а семинару су присуствовала укупно 24  учесника из реда новоименованих судија, предсједника судова, судија, стручних сарадника и судијских приправника из Босне и Херцеговине.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  и Центар за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су у оквиру заједничке активности, организовали дводневни семинар који је суфансиран од стране Државног уреда Сједињених Америчких Држава, Бироа за популацију, избјеглице и миграције кроз пројекат „Јачање капацитета и механизама за идентификовање и заштиту рањивих миграната на Западном Балкану- фаза lll“, Мисије  IOM-а и Мисије OSCE-а у Босни и Херцеговини.

Семинар, коме су присуствовала 23 (двадесет три) учесника из реда судија и тужилаца са подручја цијеле Босне и Херцеговине,  одржан је 17. и 18. априла 2019. године у хотелу „Кардиал“ у  Теслићу, док су едукатори семинара били Едита Селимбеговић из  Мисије IOM-а у Босни и Херцеговини, Борис Топић из  Мисије OSCE-a у Босни и Херцеговини, Сена Узуновић, тужилац из Тужаштва Босне и Херцеговине и Диана Риђић, психолог из  IOM-овог мобилног тима у Сарајеву.

Još članaka...

 1. 16.4. Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova
 2. 11.4. Ilegalna trgovina umjetninama u BiH
 3. 29.3./8.4. Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP
 4. 30.4. Krivična djela protiv prava po osnovu rada
 5. 24.4. Sticanje prava svojine u Republici Srpskoj
 6. 19.4. Uzroci i posljedice nasilja u porodici
 7. 18.4. Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza
 8. 19-20.4. IX Međunarodna naučno stručna konferencija
 9. 17.4. Funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i poslovanje investicionih fondova u RS
 10. 11-12.4. Procjena uticaja obuke iz oblasti ljudskih prava za pravne stručnjake: izazovi i primjeri dobre prakse
 11. 12.4. Analiza primjene Zakona o stečaju i podzakonskih akata za sprovođenje zakona
 12. 9.4. Modul 1 - Evropska konvencija i ravnopravnost polova
 13. 8.4. Kvalitet optužnice
 14. 4-5.4. Sistemski pristup zaštite najboljih interesa djeteta u kontaktu sa zakonom
 15. 3-5.4. Podsticanje sudske obuke o poreskim zakonima
 16. 21-23.3. Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu
 17. 2.4. Predstavljanje baze sudskih odluka CSD VSTV-a i osnove CMS/TCMS-a
 18. 18.3. Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju
 19. 28.3. Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ i zloupotreba pravnog lica
 20. 27.3. Glavni pretres
 21. 15.3. Silovanje kao krivično djelo u zakonodavstvu BiH
 22. 12.3. Kvalitet optužnice
 23. 6.3. Obuka za edukatore iz oblasti profesionalne etike sudija i tužilaca
 24. 5.3. Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce
 25. 28.2. Zakon o zaštiti tajnih podataka
 26. 1.3. Osnovi Evropskog prava
 27. 25.2. Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku
 28. 9-17.2. Studijska posjeta Sjedinjenim Američkim Državama
 29. 13.2. Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela
 30. 11-13.12. Kurs iz pravnog engleskog jezika
 31. 5-6.12. Regionalni strateški dijalog o ilegalnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi
 32. XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
 33. Regionalna razmjena najboljih evropskih praksi u obrazovanju u pravosuđu
 34. Studijska posjeta Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava
 35. Kalendar aktivnosti za mjesec juni 2017
 36. Obavijest o imenovanju direktora
 37. Kalendar aktivnosti za mjesec april 2017
 38. Program 2019
 39. Kalendar 2014