У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), организовао је семинар на тему: „Прекршајни поступак за прекршаје прописане чланом 22. Закона о јавном реду и миру и чланом 43. Закона о заштити становништва од заразних болести, а који су у вези са непоштовањем мјера прописаних за вријеме епидемије изазване SARS-CoV-2 вирусом“, који је одржан 02. септембра 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС. Остали учесници су имали прилику да прате семинар путем видео-конференцијске платформе Cisco Webex. Едукатор је био г. Драгослав Ерделић, судија Окружног суда Бијељина и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС. Семинару је присуствовало 13 носилаца правосудних функција.

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tesktu: CEST RS) je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CEST FBiH) i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, podržanom od strane projekta Prevencija i rad na sprečavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini a koji sprovodi SAVE the CHILDREN, UNICEF i EMMAUS, organizovao konferenciju namijenjenu nosiocima pravosudnim funkcija, kao i ostalim zainteresovanim profesionalcima, na temu: „Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju“.

Konferencija je održana 30. avgusta 2021. godine, putem Cisco Webex platforme, dok su izlagači bili prof. dr Elmedin Muratbegović, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Ivanka Marković, Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, prof. dr Saša Mrdović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, mr Olivije Zimonja, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Saša Petrović, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Mila Čolić, načelnik Sektora za stručno usavršavanje, CEST RS, Almir Tabaković, stručni savjetnik, CEST FBiH, Belma Gijo, EMMAUS, Eneid Hasanović, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Goran Blagojević, Policija Brčko distrikta BiH. Tokom konferencije, učesnici su imali priliku da čuju više o izazovima krivičnog pravosuđa u BiH u pogledu nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, zatim procesu otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja slučajeva nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, te pregled aktuelnih projekata i strateških dokumenata koji se odnose na ovu oblast.

Konferencija je uspješno završena, uz tendenciju nastavka specijalističke obuke iz oblasti borbe protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju, a kako bi se omogućilo što većem broju nosilaca pravosudnih funkcija pohađanje navedene obuke i podizanja svijesti onih koji primjenjuju propise u skladu sa intencijom zakonodavstva. Konferenciji je prisustvovalo pedeset učesnika, od kojih je jedanaest iz Republike Srpske.

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ), уз подршку OPDAT-a i Фондације Удружене жене Бања Лука, организовао је семинар на тему: „Казнена политика у области роднозаснованог насиља“ који је одржан 9. јула 2021. године у сали хотела „Босна“ у Бањалуци уз присуство тридесетак учесника, док су остали учесници имали прилику да прате семинар путем видео-конференцијске платформе Cisco Webex. Едукатори на овом семинару су били гђа Марија Аничић Згоњанин, предсједница Окружног суда у Бањалуци, г. Frank Bradsher, резидентни правни савјетник, Министарство правосуђа САД/Програм за   развој, помоћ и едукацију тужилаштава у прекоморским земљама (DOJ/OPDAT), г. Осмах Рахмановић, судија Основног суда у Вишеграду и гђа Амела Башић Томић, координаторица Сигурне куће у Бањалуци.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а, OPDAT-a i Фондације Удружене жене Бања Лука, учесници су имали прилику да чују више о домаћем и међународном правном оквиру као основу за казнену политику у кривичним поступцима насиља у породици у Републици Српској и  постизању сврхе и суштине кажњавања починиоца у дјелима породичног и роднозаснованог насиља, те постизању сигурности жртава насиља. Учесницима је посебно привукло пажњу излагање г.  Bradsherа који је говорио о казненој политици у кривичним поступцима насиља у породици из перспективе САД-а. У Програму стручног усавршавања и почетне обуке ЦЕСТ-а за 2021. годину предвиђено је више семинара посвећених проблематици роднозаснованог насиља, правима жртава/оштећених у судским поступцима роднозаснованог насиља, те су планиране и мултисекторске обуке из ове области. 


Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  је наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-овог пројекта „Правда за свако дијете“, финансираног од влада Шведске и Швајцарске.   Тако је   други овогодишњи семинар на тему: „Специфичности кривичног поступка према дјеци и малољетницима са посјетом заводским институцијама“  одржан у просторијама ЦЕСТ-а, са посјетом Васпитно-поправном дому у Бањалуци, Казнено-поправни завод Бања Лука. Едукатори су били вишегодишњи стручњаци из области малољетничког преступништва а то су проф. др Љубинко Митровић, Омбудсман за људска права у БиХ и г. Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске. Семинару је присуствовао 21 (двадесет један) учесник, уз поштовање важећих епидемиолошких мјера.

У складу са дневним редом, током првог дана семинара, г. Митровић је говорио о малољетничком материјалном кривичном праву и малољетничком процесном кривичном праву, с нагласком на специфичности кривичног поступка према дјеци и малољетницима.Током другог дана семинара, након предавања г. Миркоња о малољетничком извршном кривичном праву, организована је посјета Одјељењу васпитно-поправног дома који се налази у оквиру Казнено-поправног завода Бања Лука. У склопу посјете, учесници су имали прилику да погледају услове и просторије у којима бораве штићеници васпитно-поправног дома, те да обаве разговор са запосленим тимом стручњака о свим битним питањима с којима се сусрећу у раду. Васпитачи дома су нагласили неопходност законске дужности судије и тужиоца да најмање два пута у току године обилазе малољетника смјештеног у установи за извршење заводских мјера, гдје у непосредном контакту са малољетником и стручним лицима која се старају о извршењу мјере, као и увидом у одговарајућу документацију, утврђују законитост и правилност поступања и цијене успјех постигнут у васпитању и правилном развоју личности малољетника.

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ), уз подршку партнера IRZ- Фондације за међународну правну сарадњу из Њемачке, организовао је семинар на тему: „Судске мјере обезбјеђења у парничном поступку“ који је одржан 21. јуна 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а. Остали учесници су имали прилику да прате семинар путем видео-конференцијске платформе Cisco Webex. Едукатор на семинару је била гђа Биљана Видимлић, судија Окружног суда у Бањалуци. Семинару је присуствовало укупно 15 (петнаест) учесника.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС и IRZ фондације, учесници су имали прилику да чују више о судским мјерама обезбјеђења у парничном поступку, односно питањима надлежности, условима за одређивање судских мјера обезбјеђења, врстама судских мјера обезбјеђења, поступку одређивања судских мјера обезбјеђења, дејству судских мјера обезбјеђења, као и трошковима у поступку одређивања мјера обезбјеђења. Излагања су попраћена многобројним примјерима из судске праксе.