У оквиру   Програма   стручног   усавршавања   и почетне обуке за 2018. годину, у просторијама Центра   за   едукацију   судија   и   јавних   тужилаца   у   Републици Српској,   дана 18. децембра 2018. године одржан је други овогодишњи семинар на тему „Управљање судским поступком и организација времена“. Ова едукација представља наставак едукације проведене почев од 2015. године.

Едукатори семинара су били господин Љиљан Веселиновић, доцент на Економском факултету Универзитета у Сарајеву и госпођа Дијана Мазалић Новић, предсједница Окружног привредног суда у Приједору. Учесницима је подијељен и практикум под називом „Управљање судским поступком“ од стране едукатора који су коаутори истог, док је издавач Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине у оквиру Пројекта „Консолидација и даљи развој правосудног комуникацијског и информацијског система“ (ИПА 2012).

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, у сарадњи са Пројектом „Борба против тешког криминала на Западном Балкану“, кофинансираном од стране Европске уније и Владе СР Њемачке, а имплементиран кроз ГИЗ, уз Центар за међународну правну сарадњу Холандије и Министарство унутрашњих послова Италије, организовао је тродневни курс из правног енглеског језика за судије и јавне тужиоце.

Семинар, коме је присуствовало укупно петнаест учесника, одржан је у периоду од 11. до 13. децембра 2018. године у просторијама Центра, док је едукатор семинара био господин Тајфун Кесгин, предавач енглеског језика из Маркс Центра – Школе страних језика са сједиштем у Сарајеву.

Кроз тродневни курс правног енглеског језика, обрађене су многобројне теме на енглеском језику међу којима су и правосудни систем у Босни и Херцеговини, затим припрема за презентацију и јавни наступ, заједно са граматичким вјежбама, те састављање биографије и пријаве на конкурс за радно мјесто, са наглашеном интеракцијом између предавача и учесника. Такође, едукатор је припремио разноврстан материјал на енглеском језику  који је подијелио учесницима. 

U periodu od 4.- 6. decembra 2018.godine, u istorijskom centru Sirakuza na Siciliji održan je Regionalni strateški dijalog o ilegalnoj trgovini u Jugoistočnoj Evropi, čiji domaćin je bio Međunarodni institut za krivično pravosuđe i ljudska prava Sirakuza u Italiji.

Ovaj događaj na visokom nivou organizovan je u okviru projekta Instituta, koji se upravo sprovodi u ovoj i narednoj godini, za istraživanje i  izgradnju kapaciteta jačanja borbe protiv ilegalne trgovine i srodnih krivičnih djela u Jugoistočnoj Evropi, a okupio je predstavnike nacionalnih institucija za edukaciu sudija i tužilaca, nacionalne ministre pravde i ministre bezbijednosti, državne tužioce i predstavnike carina i druge visoke dužnosnike iz 11 zemalja Jugoistočne Evrope, među kojima  je u radu ove konferencije ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske učestovao i Tomislav Čavić -Direktor CEST RS.

Uvodno, obraćanje u okviru regionalnog strateškog dijaloga je održao sudija Franco Roberti, bivši italijanski tužilac za borbu protiv mafije, a ovom događaju, među ostalim regionalnim i međunarodnim partnerima su prisustvovali: izvršni direktor INTERPOLA, izvršni direktor EUROPOLa, direktor Kancelarije UN-a za droge i kriminal i Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi.

Regionalni strateški dijalog je imao za cilj izgraditi znanje i svjest o ilegalnoj trgovini, predstaviti okvir za izgradnju kapaciteta projekta koji uključuje predstojeće događaje na nacionalnom nivou u kontekstu ovog projekta i  istražiti potencijalne buduće saradnje, iskoristiti stručnost nacionalnih partnera kako bi razvili sveobuhvatno razumjevanje prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji u borbi protiv ilegalne trgovine, kao i podstaći tješnju saradnju između nacionalnih i međunarodnih zainteresovanih strana.

Tokom dijaloga i interaktivne diskusije po odvojenim sesijama se razgovaralo o zajedničkim izazovima, jačanju regionalne saradnje i strateškim mogućnostima u borbi protiv ilegalne trgovine, što je jedna od najozbiljnijih globalnih prijetnji sa kojima se kolektivno suočavamo, nakon čega su uslijedile prezentacije o ključnim postojećim regionalnim i  međunarodnim inicijativama na ovom planu.

У понедјељак, 10. децембра 2018. године, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, одржан је семинар на тему Проактивна улога шефова судских одјељења и комуникацијске вјештине и тимски рад.

Едукатор семинара је био господин Миленко Милекић, предсједник Основног суда у Бањалуци, а семинару је присуствовало десет (10) учесника.

Господин Миленко Милекић је, у првом дијелу излагања, присутнe учеснике упознао са основним начелима организације рада судова, посебно, истичући значај одржавања опште сједнице предсједника суда, колегијума одјељења, те састанака са предсједницима одјељења за остваривање најбитнијих циљева из тог домена, а то је експедитивност у раду судија и стручних сарадника и позитивни односи између колега на радном мјесту.

У другом дијелу излагања, господин Миленко Милекић је указао на важност ефикасног планирања рада судова, те на значај ИКТ технологија као управљачког алата судија и других лица која су запослена у правосудним институцијама (ЦМС, СОКОП).

У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2018. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, дана 07. децембра 2018. године, одржан је семинар на тему Услови за одређивање притвора и друге мјере обезбјеђења присуства осумњиченог.

Едукатор семинара је био мр Срђан Форца, судија Окружног суда у Бањалуци, а семинару је присуствовало 25 учесника.

Семинар је проведен у складу са утврђеним дневним редом, као и Препорукама Peer Review Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ. Господин Срђан Форца је, у првом дијелу излагања, присутним учесницима указао на то које се мјере, према важећим одредбама Закона о кривичном поступку РС, могу предузети према осумњиченом/оптуженом за обезбјеђење његовог присуства и за успјешно вођење кривичног поступка, док је други дио излагања био je усмјерен на детаљније упознавање присутних са мјером притвора у свјетлу Закона о кривичном поступку РС.

Još članaka...

 1. 6.12. Komunikacija sudija-sudski izvršitelj i uloga sudskog izvršitelja (prednosti i nedostaci)
 2. 6-7.12. Antidiskriminaciono pravo – primjeri iz prakse i procesno dokazivanje
 3. 4.12. Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova Doboj i Bijeljina
 4. 3.12. CMS/TCMS-Početna edukacija korisnika koji se prvi put imenuju na neku od pravosudnih funkcija
 5. 30.11. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku stečaja
 6. 28.11. Primjena Zakona o javnom redu i miru
 7. 29.11. Aktuelna pitanja iz prakse Okružnog suda Banjaluka
 8. 26.11. Osnovi Evropskog prava
 9. 23.11. Aktuelna praksa Okružnih sudova i Okružnih j.tužilaštava u Bijeljini i Doboju
 10. 19.11. Modul 4 "Izvršna i vanparnična oblast"
 11. 20.11. Sudsko poravnanje
 12. 15.11. Aktuelna praksa Okružnog suda Banjaluka
 13. 15-16.11. Pravo na slobodu izražavanja-čl.10 EKLJP
 14. 12-14.11. Podrška borbi protiv pranja novca
 15. 13.11. Radni spor i spor iz radnog odnosa
 16. 9.11. Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova Istočno Sarajevo i Trebinje
 17. 1.11. Rodne predrasude u pravosuđu u BiH
 18. 30.10. Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u RS
 19. 28-30.10. RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA SAVJETA EVROPE
 20. XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
 21. 18.10. Konferencija "Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini"
 22. 15-16.10. Međunarodni ugovori o prodaji
 23. 16.10. Vaspitne preporuke
 24. 12-13.10. Oktobarski pravnički dani
 25. 15.10. Granice disponiranja optužnicom i identitet između optužbe i presude
 26. 9-10.10. Zaštita ličnih podataka i Međunarodna pravna pomoć
 27. 3.10. Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu
 28. 1-4.10. Visokotehnološki kriminal
 29. Regionalna razmjena najboljih evropskih praksi u obrazovanju u pravosuđu
 30. 1-3.10.XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH
 31. 26-27.9. Forenzičko računovodstvo
 32. 25.9. Uloga stručnih savjetnika pri sudovima i tužilaštvima prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku
 33. 21.9. „МОДУЛ III – Кривична област“
 34. 19.9. Координација и надзор тужиоца над радом полиције током предузимања радњи доказивања у истрази
 35. 11.09. Покретање поступка у предметима дискриминације пред судовима у БиХ и Европским судом за људска права у Стразбуру
 36. 12-13.09. Кривична дјела почињена из мржње
 37. 10. i 11.09. Zaštita ličnih podataka
 38. 7.9.Komunikacija i odnosi sa javnošću
 39. 6-7.9. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
 40. 9-10.7. Podrška borbi protiv pranja novca
 41. 6.7. Izrada budžeta
 42. 5.7. Posebne istražne radnje
 43. 2-3.7. Povećanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama
 44. 28.6. Registracija poslovnih subjekata i prava nesaglasnih akcionara i zatezne kamate na potraživanjima u stranoj valuti
 45. 22.6. Aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka s posebnim osvrtom na rad sudskih izvršitelja
 46. 18-19.6. Oblikovanje budućnosti Evropske pravosudne edukacije pogodne za pravdu u 21. vijeku
 47. 11.6. Postupak u privrednim sporovima
 48. 12.6. Vještina pisanja i obrazloženja presude
 49. 6-9.6.XVII savjetovanje iz krivičnopravne oblasti
 50. 5.6. Tehnike izrade tužilačkih akata