У складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, дана 11. маја 2022. године, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, одржан је трећи овогодишњи семинар за стручне сараднике запослене у судовима и тужилаштвима свих нивоа у Републици Српској. На овом семинару, који је похађало 25 учесника, едукатор, госпођa Светланa Марић, судијa Окружног суда у Бањалуци, oбрадила је Модул 3 друге године обуке под називом „Кривична област“. Овај модул обухвата кривични поступак од подизања оптужнице до доношења кривичне пресуде, а његовој обради су били обавезни да присуствују они стручни сарадници који његовој обради, из било којег разлога, нису присуствовали 2019. године.

Излагањe едукатора је било практичног карактера, те су присутни стручни сарадници имали прилику да добију низ конкретних савјета за вођење поступка. Едукатор је нагласио значај сваке поједнине радње судије током поступка, те су учесницима указали на неке од грешака које тужиоци и судије почетници најчешће праве у свом раду.

Стручни сарадници су, такође, имали прилику да судији Марић постављају питања која их конкретно интересују, те су на тај начин отклонили неке од недоумица са којима се сусрећу у свом раду.

Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH

18_19_5_22.jpg

Sarajevo, 20.5.2022. godine – Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Ministarstvo pravde BiH su, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS i Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH 18. i 19.  maja 2022. godine, realizirali deveti po redu okrugli sto na kojem su se razmatrala pitanja efikasnog upravljanja sudskim postupcima u predmetima ratnih zločina u BiH. Organizacija okruglog stola je finansijski podržana od strane Evropske unije u okviru projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ – IPA 2019“.

Cilj organizacije okruglog stola je bio pronalazak modaliteta rada koji će doprinijeti unapređenju efikasnosti i kvaliteti procesuiranja ratnih zločina u pravosuđu u BiH. Tokom diskusije sudije, tužioci i advokati koji postupaju u predmetima ratnih zločina ponovno su istakli da ovakav model razgovora omogućuje sveobuhvatnu analizu i razmatranje različitih praksi, kao i postojećih problema u radu na ovim predmetima pred pravosudnim institucijama u BiH.

Naglašavajući obavezu blagovremene implementacije Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, istaknuta je potreba sukcesivnog nastavka podrške EU pravosuđu BiH. Nadalje je diskusija problematizirala pitanja usaglašavanja sudske prakse s ciljem podizanja stepena pravne sigurnosti, te ubrzanja sudskog postupka u predmetima ratnih zločina, dok su razmotreni i preduslovi za efikasno i kvalitetno vođenje tužilačke istrage. S tim u vezi je naglašena dostupnost digitalnih baza podataka VSTV BiH široj stručnoj zajednici, te mogućnost pristupa bazama podataka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U konačnici su ponuđeni prijedlozi za buduće izmjene krivičnog zakonodavstva u BiH.  

Projekat Evropske unije „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina“ predstavlja 4 fazu  podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u okviru paketa pomoći IPA 2019 kroz kojim su osigurana značajna novčana sredstva za jačanje ljudskih i materijalnih kapaciteta sudova i tužilaštava za rad na predmetima ratnih zločina. Korisnici podrške su 16 tužilaštava, 11 sudova, Ministarstvo pravde BiH – Sektor za krivičnu pomoć i edukaciju u krivičnim stvarima pred Sudom BiH i VSTV BiH. Cilj podrške je unapređenje efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u pravosuđu BiH Birada kroz smanjenje broja neriješenih predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim u tužilaštvima (KTRZ predmeti) za 65% u periodu od devet godina (2014 – 2022. godina).

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj u saradnji sa Fondacijom Udružene žene Banja Luka, a uz podršku Projekta za razvoj, pomoć i edukaciju u prekomorskim zemljama Ministarstva pravosuđa S.A.D.-a (OPDAT/DoJ) je organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti namijenjen sudijama, javnim tužiocima i stručnim saradnicima na temu "Zaštita od nasilja u porodici prema krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske". Seminar je održan 28.aprila u Tesliću a  izlagači su bili prof. dr Mile Šikman, Branislava Popović psihoterapeutkinja i Igor Cimeša okružni javni tužilac iz Banjaluke. 

28_4_22_2.jpg

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у оквиру почетне обуке за 2022. годину, организовао семинар на тему „Методологија израде судске одлуке у грађанском поступку“, намијењен приправницима и волонтерима запосленим у институцијама правосуђа.

Семинар је одржан 27. априла 2022. године (првобитно планиран за 24. март 2022. године) у просторијама ЦЕСТ-а у РС и посредством комуниксцијске платформе – Cisco Webex, а едукатор је била госпођа Биљана Мајкић Маринковић, судија Окружног суда у Бањалуци и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.

Семинар је испратило 29 учесника из реда носилаца правосудних функција из Републике Српске, in vivo и посредством комуникацијске платформе.

Неспорно је да је едукативна активност судије Мајкић Маринковић, стручњака из домена грађанског права, за већину полазника семинара била од великог значаја у разрјешењу многих недоумица и нејасноћа које су раније имали приликом писања пресуде у грађанском поступку.

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: CEST RS) je organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti na temu: Krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Seminar je održan 26. aprila 2022. godine u prostorijama CEST RS u Banjoj Luci, a edukatori seminara su bile gđa Sanja Guzina, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka i dr Mirjana Dragoljić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Cilj ovog seminara je da se osim zakonske regulative, učesnicima ukaže na probleme iz sudske i tužilačke prakse, da isprate stanje i trendove u pogledu „tradicionalnih droga“ ali i da se upoznaju sa pojavom „novim psihoaktivnih supstanci“, a sve to u svrhu poboljšanja preventivnih aktivnosti na sprečavanju vršenja ovih krivičnih djela. Seminaru je prisustvovalo četrnaest učesnika iz reda nosilaca pravosudnih funkcija, kao i predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Seminar je uspješno završen uz konstruktivnu diskusiju i interakciju između učesnika i edukatora.