Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине  и USAID Пројектом правосуђа у Босни и Херцеговини организовао обуку за едукаторе из области професионалне етике судија и тужилаца.

Семинар је одржан дана 6. марта 2019. године у сали хотела Holiday у Сарајеву, док је едукатор обуке био господин Timothy Hughes, консултант USAID-овог Пројекта правосуђа у Босни и Херцеговини. Семинару је присуствовало укупно  25 (двадесет пет) учесника, из реда судија и тужилаца, од којих је петнаест (15) из Републике Српске те представника Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине.

Већина учесника је присуствовала и едукацији која је одржана претходног дана у истој организацији  под називом „Стандарди професионалне етике за судије и тужиоце“ и  представљању Приручника за примјену Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине  и USAID Пројектом правосуђа у Босни и Херцеговини организовао семинар на тему „Стандарди професионалне етике за судије и тужиоце“ и уједно представљање Приручника за примјену Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике.

Семинар је одржан 5. марта 2019. године у сали хотела Holiday у Сарајеву, док су едукатори семинара били Timothy Hughes, консултант USAID, Нина Карађиновић, консултант USAID, Александра Мартиновић, судија Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине и Мирза Хукељић, тужилац Тужилаштва Босне и Херцеговине. Семинару је присуствовало укупно  25 (двадесет пет) учесника из судова и тужилаштава свих нивоа у Босни и Херцеговини.

Приручник за примјену Кодекса судијске етике и Кодекса тужилачке етике је резултат сарадње Радне групе за унапријеђење интегритета и одговорности носилаца правосудне функције Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине и USAID-овог пројекта Пројекта правосуђа у Босни и Херцеговини.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској ( у даљем тексту: ЦЕСТ) је у сарадњи са Обавјештајно-безбједносном агенцијом Босне и Херцеговине ( у даљем тексту: ОБА БиХ) организовао семинар на тему „Провођење персоналних и индустријских провјера прописаних Законом о заштити тајних података“ .

Семинар је одржан у просторијама ЦЕСТ-а, док су едукатори семинара били представници ОБА БиХ. Семинару је присуствовало 11 (једанаест) учесника из реда судија, стручних сарадника и административног особља судова и јавних тужулаштава, који долазе у додир са класификованим подацима.

У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије и јавне тужиоце за 2019. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, дана 01. марта 2019. године, одржан је семинар на тему „Основи Европског права“.

Едукатор семинара је био проф. др Златан Мешкић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Зеници. Семинару је присуствовало 16 учесника, и то из реда новоименованих судија и јавних тужилаца, стручних сарадника и приправника из Бањалуке, Приједора, Бијељине, Добоја, Новог Града, Прњавора, Мркоњић Града и Источног Сарајева.

Семинар је проведен у складу са утврђеним дневним редом, као и Препорукама Peer Review Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ. У складу са дневним редом семинара, у првом дијелу излагања говорило се о правним изворима ЕУ и њиховом деjству у праву држава чланица, док је други дио излагања био посвећен дејству извора права ЕУ у праву БиХ у предприступном периоду.

U okviru Programa početne obuke u Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, dana 25.2.2019. godine održan je seminar za pripravnike na temu „Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku“.

Edukator je bila Biljana Majkić Marinković, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci, dok je seminaru prisustvovalo 75 pripravnika iz sudova i tužilaštava iz cijele Republike Srpske.

Cilj seminara je bio osposobljavanje pripravnika i pripremanje za polaganje pravosudnog ispita iz dijela građanske oblasti.