(8.0) 3.11.Sarajevo-Zaštita imovine i Evropska konvencija o ljudskim pravima