CARDS 2005

Documents

Modul VI - Krivična oblast 2 - Krivična djela u oblasti carina i poreza

MODUL I - Upravno pravo

MODUL II - Radno zakonodavstvo BiH - Radni odnosi u praksi

MODUL III - Reorganizacija stečajnog dužnika

Modul IV - Osnovna načela gl.pretresa i metodologija izrade I-stepene presude u kr.stvarima

Modul V - Krivična oblast 1

Modul VII - Međunarodna pravna pomoć u građanskim i krivičnim stvarima

Modul VIII - Metodologija izrade presude u građanskim stvarima