Seminari 2020

Categories

(0.0) HELP kurs (online obuka)

(0.1) Zoom aplikacija

(0.2) Cisco Webex aplikacija

(1.1) 14.2.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(1.2) 20-21.2.Zenica-Izvršenje međunarodnih kupoprodajnih ugovora

(1.3) 28.2.Banja Luka-Trgovina ljudima

(1.4) 3.3.Sarajevo-Najbolje prakse zapljene i oduzimanja imovine

(1.5) 5-6.3.Tuzla-Obrazloženje presude u krivičnom postupku

(1.6) 10.3.Banja Luka-Zakonitost dokaza

(1.7) 10-11.3.Tarčin-Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici

(1.8) 11.3.Banja Luka-Obuka za voditelje grupne intervizije

(1.9) 11-13.3.Mostar-Mentorstvo-Mentorisanje vještina i optimizacija individualnih kapaciteta za mentorstvo

(2.0) 17-18.3.Sarajevo-Krizna komunikacija i pružanje informacija od interesa za javnost o predmetima korupcije

(2.1) 18-20.3.Banja Luka-Proaktivna istraga

(2.2) 18.3.Sarajevo-Trgovina ljudima

(2.3) 19.3.Banja Luka-Trgovina ljudima

(2.4) 20.3.Sarajevo-Arbitraža

(2.5) 20.3.Teslić-Aktuelna pitanja iz prakse Vrhovnog suda RS

(2.6) 24-26.3.Vlašić-Identifikacija i istraga slučajeva trgovine ljudima u svrhu prisilnog rada u BiH

(2.7) 27.3.Banja Luka-Zaštita prava svojine

(2.8) 1.4.Banja Luka-Modul 1 "Građanska oblast"

(2.9) 2-3.4.Sarajevo-Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina u BiH

(3.0) 6.4.Banja Luka-Profesionalno sagorijevanje/Burnout sindrom nosilaca pravosudnih funkcija

(3.1) 8.4.Banja Luka-Problemi u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama RS

(3.2) 13.4.Banja Luka-Komunikacija: sudija-sudski izvršitelj

(3.3) 14.4.Ratno seksualno nasilje-praktični problemi uzrokovani uticajem stigmatizacije i stereotipa

(3.4) 24.4.Razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini

(3.5) 28.4.Uloga organa starateljstva u postupcima prema maloljetnicima

(3.6) 7-8.5.Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje

(3.7) 12.5.Priprema za postupanje u parničnom postupku

(3.8) 14.5.Izdržavanje djece

(3.9) 18-19.5.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u parničnom postupku

(4.0) 19.5.Odmjeravanje kazni za ratno seksualno nasilje u krivičnim postupcima u BiH

(4.1) 22.5.Seksualno uznemiravanje-zakonska rješenja i pravosudni okvir

(4.2) 2.6.Trgovina ljudima

(4.3) 3-4.6.Krizna komunikacija i pružanje informacija od interesa za javnost o predmetima korupcije i drugih složenih oblika kriminala

(4.4) 9.6.Osnovna prava i temeljne slobode

(4.5) 11.6.Ratno seksualno nasilje – praktični problemi uzrokovani uticajem stigmatizacije i stereotipa

(4.6) 12.6.Stečaj sa elementom inostranosti

(4.7) 15-16.6.Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje

(4.8) 15-16.6.Kako voditi tim neposredno nakon krize i u vrijeme neizvjesnosti

(4.9) 17.6.Određivanje naknade za eksproprisane nekretnine sa posebnim osvrtom na kamate

(5.0) 18.6.Finansijsko i operativno restrukturiranje privrednih društava

(5.1) 18-19.6.Međunarodni standardi i psihologija maloljetnika

(5.2) 20.6.Uvod u Evropsku konvneciju o ljudskim pravima

(5.3) 22-23.6.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u parničnom postupku

(5.4) 22-23.6.Zaštita i rad sa djecom žrtvama seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju

(5.5) 24-25.6.Uloga i posao rukovoditelja (u vrijeme i nakon krize)

(5.6) 25.6.Strategije i ključni alati u oblasti kripto valuta i sajber kriminala

(5.7) 25-26.6.Vještina pisanja presude u krivičnim stvarima sa fokusom na obrazloženje

(5.8) 29-30.6.Kako održati motivaciju i povezanost tima

(5.9) 9-10.7.Upravljanje stresom i emocijama

(6.0) 14-15.7.Organizacija i samoorganizacija

(6.1) 1.9.Aktuelna pitanja iz prakse Vrhovnog suda RS

(6.2) 3-4.9.Osnovni principi i uslovi ograničavanja slobode izražavanja

(6.3) Odgađa se - Bijeljina-IV Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti

(6.6) Neum-XIX Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti