Seminari 2018

Categories

(1.1) 5-6.2.Sarajevo-Arbitraža

(1.2) 7-8.2.Sarajevo-Korupcija

(1.3) 8.2.Sarajevo-E-učenje "Zabrana diskriminacije"

(1.4) 9.2.Banja Luka-Nova rješenja u materijalnom krivičnom zakonodavstvu u svjetlu donošenja KZ RS

(1.5) 19.2.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(1.52) 21-22.2.Sarajevo-Kibernetički kriminal

(1.6) 28.2.Banja Luka-Razlikovanja kr.djela trgovina ljudima/djecom i drugih kr.djela koja za posljedicu imaju seksualno iskorištavanje žrtve

(1.7) 2.3.Banja Luka-Glavni pretres

(1.8) 5.3.Banja Luka-Modul1 "Nosioci pravosudne funkcije i društvo"

(1.9) 9.3.Banja Luka-Unovčenje imovine stečajnog dužnika i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica

(2.0) 13-14.3.Čapljina-Organizovani privredni kriminal

(2.1) 15.3.Sarajevo-Seksualno nasilje nad djecom i odraslima

(2.2) 19-20.3.Banja Luka-Sistem elektronskog pristupa dokazima MKSJ-a

(2.3) 20.3.Teslić-Izrada budžeta i fiskalna procjena

(2.4) 21-22.3.Sarajevo-Posebne istražne radnje i ljudska prava

(2.5) 22.3.Banja Luka-Seksualno nasilje nad djecom i odraslima

(2.6) 22-23.3.Teslić-Zaštita od diskriminacije

(2.7) 27-28.3.Teslić-Korupcija u javnim nabavkama

(2.8) 29.3.Banja Luka-Postupak za izdavanje kaznenog naloga

(2.9) 4.4.Banja Luka-Trgovanje hartijama od vrijednosti

(3.0) 5.4.Banja Luka-Upravljanje sudskim postupkom i organizacija vremena

(3.0.1) 10-11.4.Sarajevo-Finansijska i forenzična istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom

(3.1) 13.4.Zvornik-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima BiH i ESLJP

(3.2) 17.4.Sarajevo-Pregovaranje u krivičnom postupku

(3.2.1) 17-18.4.Strazbur-Studijska posjeta Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava

(3.3) 18-19.4.Sarajevo-Etički standardi sa posebnim fokusom na sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu BiH

(3.4) 18-19.4.Teslić-Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici

(3.5) 19-20.4.Neum-Zaštita od diskriminacije

(3.5.1) 25.4.Sarajevo-Disciplinski postupak i praksa

(3.6) 26-27.4.Trebinje-Zaštita od diskriminacije

(3.7) 30.4.Banja Luka-Uslovni otpust sa posjetom zavodskim institucijama

(3.7.1) 7-8.5.Sarajevo-Organizovani i privredni kriminal

(3.8) 11.5.Brčko-Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova BiH u građanskoj oblasti

(3.9) 11.5.Banja Luka-Modul2 "Građanska oblast"

(4.0) 15.5.Sarajevo-Korištenje forenzičke nauke u krivičnom postupku za tužioce i OSL

(4.2) 16-17.5.Sarajevo-Upravni sporovi koji se odnose na javne nabavke

(4.3) 22.5.Banja Luka-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP u Strazburu

(4.4) 24-25.5.Teslić-Pisanje optužnica,žalbi i drugih akata

(4.5) 24-25.5.Mostar-Zaštita od diskriminacije

(4.6) 24-26.5.Bijeljina-II Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

(4.7) 28-30.5.Neum-Rodna (ne)ravnopravnost-predrasude i stereotipi

(4.8) 30.5.Banja Luka-Zakonitost dokaza

(4.9) 31.5.Banja Luka-Sudska praksa iz vanparnične oblasti s posebnim osvrtom na uređenje međe i oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti

(5.0) 31.5.-1.6.Banja Luka-Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

(5.1) 4.6.Banja Luka-Zakon o katastru i premjeru nekretnina

(5.2) 5.6.Banja Luka-Tehnike izrade tužilačkih akata

(5.3) 6-9.6.Neum-XVII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(5.3.1) 11.6.Banja Luka-Postupak u privrednim sporovima

(5.4) 12.6.Banja Luka-Vještina pisanja i obrazlaganja presude

(5.5) 12-13.6.Sarajevo-Zaštita autorskih i srodnih prava

(5.6) 13-14.6.Teslić-Odmjeravanje kazne u predmetima ratnih zločina

(5.7) 18.6.Banja Luka-Praksa sudova prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

(5.8) 22.6.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka s posebnim osvrtom na rad sudskih izvršitelja

(5.9) 22-23.6.Mostar-XVI Međunarodno savjetovanje

(6.0) 28.6.Banja Luka-Registracija poslovnih subjekata i prava nesaglasnih akcionara i zatezne kamate na potraživanjima u stranoj valuti

(6.1) 2-3.7.Teslić-Povećanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama

(6.4) 5.7.Banja Luka-Posebne istražne radnje

(6.5) 6.7.Trebinje-Izrada budžeta

(6.6) 9-10.7.Banja Luka-Podrška borbi protiv pranja novca

(6.7) 6-7.9.Banja Luka-Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

(6.8) 7.9.Banja Luka-Komunikacija i odnosi s javnošću

(6.9) 10.9.Tarčin-Zaštita ličnih podataka

(7.0) 11.9.Jahorina-Zaštita ličnih podataka

(7.1) 11.9.Trebinje-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

(7.2) 12-13.9.Jahorina-Krivična djela počinjena iz mržnje

(7.2.1) 18-19.9.Sarajevo-Istraga i presuđivanje slučajeva koji uključuju strane terorističke borce u jugoistočnoj Evropi

(7.3) 19.9.Banja Luka-Koordinacija i nadzor tužioca nad radom policije tokom preuzimanja radnji dokazivanja u istrazi

(7.4) 21.9.Banja Luka-Modul3

(7.5) 25.9.Teslić-Uloga stručnih savjetnika pri sudovima i tužilaštvima prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku

(7.6) 26-27.9.Jahorina-Forenzičko računovodstvo

(7.7) 1-3.10.Neum-XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH

(7.8) 1-4.10.Bihać-Visokotehnološki kriminal

(7.9) 3.10.Banja Luka-Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu

(8.0) 9-10.10.Teslic-Zastita licnih podataka i MPP u krivicnim stvarima

(8.1) 12-13.10.Banja Luka-XV Oktobarski pravnicki dani

(8.2) 15.10.Banja Luka-Granice disponiranja optuznicom i identitet izmedu optuzbe i presude

(8.3) 15-16.10.Banja Luka-Medunarodni ugovori o prodaji

(8.4) 16.10.Banja Luka-Vaspitne preporuke

(8.4) 23-26.10.Jahorina-XIII Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(8.8) 1.11.Jahorina-Rodne predrasude u pravosuđu u BiH

(9.0) 6-8.11.Banja Luka-Kurs pravnog engleskog jezika