Seminari 2021

Categories

(1.1) 25.1.Pravo na naknadu štete zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovora

(1.2) 2-3.2.Trgovina ljudima-izazovi u otkrivanju i procesuiranju složenih krivičnih djela protiv ljudskog dostojanstva

(1.3) 3.2.Pravo intelektualne svojine

(1.4) 12.2.Arbitraža

(1.5) 15.2.Procjena vrijednosti stečajnog dužnika

(1.6) 16-17.2.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(1.7) (odgođen) 18-19.2.Obrazloženje presude u krivičnom postupku

(1.8) 19.2.Aktuelna pitanja iz izvršnog postupka s posebnim osvrtom na izvršenje na nekretninama

(1.9) 22.2.Naknada štete - Podijeljena odgovornost kod naknade štete

(2.0) 23.2.Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi

(2.0.1) 23-25.2.Obuka za sudije i tužioce o digitalnim medijima

(2.1) 25.2.Zaštita od rodnozasnovanog nasilja kroz Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Krivični zakonik Republike Srpske

(2.2) 25.2.Online ročišta

(2.3) 26.2.Krivična djela protiv izbornih prava

(2.4) 3-4.3.Sudska nagodba

(2.5) 10.3.Pravo intelektualne svojine

(2.6) 11.3.Primjena Zakona o prekršajima RS i Zakona o prekršajima BiH u RS i Odnos opštih i posebnih odredaba u Zakonu o izvršnom postupku

(2.7) 12.3.Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(2.8) 15.3.Sloboda govora i savremene tehnologije

(2.9) 16.3.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(3.0) 18.3.Etika u javnom sektoru,kontrola sredstava javnih službenika i sukob interesa-iskustva HATVP-a

(3.1) 18.3.Profesionalna etika sudija i tužilaca

(3.2) 18-19.3.Obrazloženje presude u krivičnom postupku

(3.3) 19.3.Unapređenje prakse ostvarivanja imovinskopravnih zahtjeva oštećenih u predmetima ratnih zločina

(3.4) 22.3.Sporazum o priznanju krivice

(3.5) 24.3.Aktuelna pitanja iz Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske

(3.6) 25.3.Odmjeravanje kazni za ratno seksualno nasilje u krivičnim postupcima u BiH

(3.7) 26.3.Atrakcija stvarne, mjesne i međunarodne nadležnosti u sporovima u vezi sa stečajem i proisteklih iz stečaja

(3.8) 26.3.Krivična djela protiv zdravlja ljudi

(3.9) 29.3.Predstavljanje baze sudskih odluka OSDE VSTS-a i osnove CMS/TCMS-a

(4.0) 2.4.Mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka

(4.1) 6.4.Međunarodni instrumenti u borbi protiv korupcije-praktični pristup

(4.2) 9.4.Glavni pretres

(4.3) 12.4.Modul 1- Nosioci pravosudne funkcije i društvo

(4.4) 13.4.Zakon o mjenici Republike Srpske

(4.5) 13-14.4.Obrazloženje presude u krivičnom postupku

(4.6) 15.4.Tehnike izrade tužilačkih akata

(4.7) 16.4.Krivična djela terorizma

(4.8) 16.4.Insolventnost i drugi novi trendovi u pranju novca u doba pandemije Covid-19

(4.9) 19-21.4.Podaci iz otvorenih izvora – OSINT

(5.0) 20.4.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(5.1) 20-21.4.Ljudska prava LGBTI osoba u BiH i pravni mehanizmi njihove zaštite - iskustva iz BiH i regiona

(5.2) 26.4.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u parničnom postupku

(5.3) 26-27.4.Obrazloženje presude u krivičnom postupku

(5.4) 26-28.4.Međunarodna saradnja u predmetima visokotehnološkog kriminala

(5.5) 5-7.5.Podaci iz otvorenih izvora – OSINT

(5.6) 10.5.Reparacija štete nastale usljed poplava

(5.7) 11-12.5.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(5.8) 13.5.Regionalna obuka o kriptovalutama

(5.9) 13.5.Faktička eksproprijacija nepokretnosti

(6.0) 14.5.Savremeno komuniciranje s javnošću

(6.1) 24.5.Osigurani povjerioci

(6.2) 24-25.5.Komunikacija u kriznim situacijama

(6.3) 25.5.Pristup javnosti i transparentnost pravosudnog sistema – Evropski standardi i praksa u BiH

(6.4) 27.5.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(6.5) 27.5.Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji

(6.6) 27-28.5.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u građanskim sudskim sporovima

(6.7) 28.5.Vrste i prestanak obaveza, promjena povjerioca i dužnika prema pravilima ZOO

(6.8) 28.5.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(6.9) 31.5.Trgovina ljudima

(7.0) 31.5.-2.6.Odnosi sa medijima

(7.1) 2-5.6.Neum-XIX Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti

(7.2) 7-8.6.Vještine komuniciranja i timski rad/lično liderstvo

(7.3) 7-8.6.Bezbjednost/sigurnost djece u digitalnom okruženju

(7.4) 8.6.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(7.5) 9-10.6.Efikasno upravljanje sudskim postupkom u predmetima ratnih zločina

(7.6) 9-10.6.Međunarodni standardi i psihologija djece u kontaktu sa zakonom

(7.7) 10.6.Proaktivna uloga šefova sudskih odjeljenja u vođenju odjeljenja

(7.8) 14.6.Modul 2- Građanska oblast

(7.9) 16.6.Oduzimanje kriptoimovine, trendovi i prakse

(8.0) 17-19.6.IV Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti

(8.1) 18.6.Ekonomski aspekti stečajnog postupka

(8.2) 21.6.Sudske mjere obezbjeđenja u parničnom postupku

(8.3) 21.6.Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji

(8.4) 28.6.Privremeno i trajno oduzimanje imovine

(8.5) 28-29.6.Specifičnosti krivičnog postupka prema djeci i maloljetnicima sa posjetom zavodskim institucijama

(8.6) 29.6.Miljokazi i strategije za istragu složenih djela finansijskog kriminala i korupcije

(8.7) 30.6.Zaštita privatnog života i ličnih podataka žrtava trgovine ljudima

(8.8) 1-2.7.Odgođen - Govor mržnje

(8.9) 7.7.Mentorstvo

(900) 7-8.7.VI koordinacioni sastanak- izvršenje krivičnih sankcija

(901) 9.7.Kaznena politika rodnozasnovanog nasilja

(902) 30.8.Nasilje nad djecom u digitalnom okruženju

(903) 2.9.Prekršajni postupak

(904) 7.9.Trgovina ljudima- Imovinskopravni zahtjevi u predmetima trgovine ljudima

(905) 9-10.9.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u građanskim sudskim sporovima

(906) 10.9.Mjenica kao vjerodostojna isprava u izvršnom postupku

(907) 13.9.Modul 3 – Krivična oblast

(908) 13-15.9.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(909) 16.9.Stepen poštovanja autorskih i srodnih prava u Bosni i Hercegovini

(910) 17.9.Obuka za voditelje grupne intervizije

(911) 21-22.9.Rodna (ne) ravnopravnost: stereotipi i predrasude

(911.1) 22-23.9.XIV Savjetovanje tužilaca

(912) 23-24.9.Ekonomski aspekti stečajnog postupka

(913) 27.9.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala

(914) 27-28.9.Primjena Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u praksi

(915) 28.9.COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava

(916) 28.9.Unapređenje upravljačkih vještina

(917) 30.9.Krivična djela počinjena iz mržnje

(918) Odgođen - Značaj tužilačkog i sudskog postupanja u prevenciji saobraćajnih nezgoda

(919) 4.10.Sudska praksa iz vanparničnih postupaka

(920) 5-6.10.Kvalitet presude u parničnom postupku

(921) 6.10.Način održavanja ispitnog i izvještajnog ročišta

(922) 7.10.Izvršna notarska isprava (izvršenje na nepokretnostima)

(923) 7.10.Pristup pravdi u pitanjima koji se tiču zaštite životne sredine

(924) 14-15.10.Praksa Evropskog suda za ljudska prava u predmetima diskriminacije i rodnozasnovane diskriminacije na tržištu rada

(925) Odgođen Aktuelna praksa Vrhovnog suda Republike Srpske u upravnom sporu

(926) 19-20.10.Kleveta

(927) 21-22.10.Govor mržnje

(928) 25.10.Prava žrtava/oštećenih u sudskim postupcima rodnozasnovanog nasilja

(929) 26.10.Postupanje sa žrtvama u predmetima rodnozasnovanog nasilja

(930) 27-30.10.XV Savjetovanje iz oblasti građanskog prava Jahorina

(931) 1.11.Metodologija izrade sudske odluke u krivičnom postupku

(932) 3.11.Modul IV- izvršna i vanparnična oblast

(933) 3-4.11.Pripadnici ranjivih grupa kao svjedoci u krivičnom postupku

(934) 5.11.Predstavljanje baze sudskih odluka OSD VSTS-a i osnove CMS/TCMS

(935) 8.11.Primjena Zakona o prekršajima RS i Zakona o prekršajima BiH u RS

(936) 9.11.Kvalitet presude u parničnom postupku

(937) 11.11.Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova i Okružnih javnih tužilaštava u Trebinju i I.Sarajevu

(938) 11.11.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Trebinju i I.Sarajevu

(939) 15.11.Upravljanje sudskim postupkom i organizacijske vještine

(940) 17.11.Aktuelna pitanja iz izvršnog postupka s posebnim osvrtom na izvršenje na nekretninama

(941) 19.11.Profesionalna etika sudija i tužilaca i Disciplinska odgovornost sudija i tužilaca u pravnom sistemu RS

(942) 19.11.Uticaj Evropskog prava na nacionalno pravo

(943) 22-24.11.Edukacija edukatora iz oblasti EKLJP

(944) 23-24.11.Izazovi u primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

(945) 26.11.Aktuelna praksa Vrhovnog suda Republike Srpske u upravnom sporu

(946) 26.11.Izvršenje alternativnih mjera i krivičnih sankcija u postupcima prema maloljetnicima

(947) 29.11.Postupak priznanja strane odluke o otvaranju stečajog postupka i vođenje sekundarnog s.p.

(948) 29-30.11.Sudska nagodba

(949) 30.11.-1.12.Nasilje u porodici- Pristupi krivičnom gonjenju nasinja u porodici usmjereni na žrtve

(950) 1.12.VI koordinacioni sastanak- izvršenje krivičnih sankcija

(951) 1.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Doboju i Bijeljini

(952) 3.12.Tehnike izrade tužilačkih akata

(953) 3.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova i Okružnih j.tužilaštava u Banjoj Luci i Prijedoru

(954) 6.12.Mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog u postupku i uspješno vođenje postupka

(955) 6.12.Značaj tužilačkog i sudskog postupanja u prevenciji saobraćajnih nezgoda

(956) 7.12.Primjena Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske u novijoj sudskoj praksi

(957) 8.12.Aktuelna pitanja iz prakse Okružnih sudova i Okružnih javnih tužilaštava u Bijeljini i Doboju

(958) 8-9.12.Ljudska prava LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini i pravni mehanizmi njihove zaštite

(959) 10.12.Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnih sudova u Banjoj Luci i Prijedoru

(960) 13.12.Glavni pretres

(961) 13-15.12.Edukacija edukatora iz oblasti EKLJP

(962) 14.12.Vještina pisanja i obrazlaganja presude u parničnom postupku

(963) 16.12.Aktuelna pitanja iz prakse Vrhovnog suda Republike Srpske (građansko)

(964) 17.12.Aktuelna pitanja iz prakse Vrhovnog suda Republike Srpske (krivično)

(965) 17.12.Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u Republici Srpskoj

Specijalistička obuka "Organizovani i privredni kriminal"

Specijalistička obuka "Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju"