У Стразбуру, сједишту Савјета Европе,  је од 09. до 13. јула 2019.године, у организацији Канцеларије за програм Cybercrime Савјета Европе, организован први састанак националних тренера (едукатора) за правосуђе о кибернетичком криминалу и електронским доказима.

На овом изузетном скупу су се срели нацинални тренери из 24 земље Европе, Африке, Азије, Пацифика, Средње и Јужне Америке. који су успјешно завршили обуку за судије  и тужиоце о кибернетичком криминалу и електронским доказима, која је развијена у оквиру заједничких пројеката Европске уније и Савјета Европе (iPROCEEDS, CyberSouth i GLACY +), као и представници националних институција које врше обуку судија и тужилаца ( Око 100 судија, тужилаца и представника институција за обуку).

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској,  на сатанку је представљао директор Томислав Чавић, заједно са јавним тужиоцма Далибор Врећо, Хана Врањешевић, Младен Фуртула и Младен Вукојичић, који су у оквиру пројекта Савјета Европе (iPPROCEEDS), завршили напредну обуку о кибернетичком криминалу и електронским доказима.

Ова конференција је била прилика да национални едукатори и представници институцја за обуку судија и тужилаца, повећају знања у вези са кибернетичким криминалом и електронским доказима, добију одговоре на одређене дилеме, као и о раду Одбора за Конвенцију о кибернетичком криминалу при Савјету Европе (Т-CY), размотре материјале за обуку у правосудним институцијама Савјета Европе  и кроз представљање резултата од стране присутних представника сваке од 24 земље, подјеле међусобно своја искуства и добре праксе и размотре предности, изводљивост и будуће кораке које треба предузети.

Сваки од националних тренера је, кроз свеобухватну дебату, дао свој допринос о новим материјалима који ће се израдити, укључујући специјализиране курсеве, приручнике за судије и тужиоце и друге ресурсе који се сматрају неопходним, као и своје мишљење о предлогу за успостављање одрживе мреже националних правосудних едукатора о кибернетичком криминалу и електронским доказима, чија је сврха да се националним едукаторима омогући повезивање, размјена искустава, као  и да буду у међусобном сталном контакту.

Закључено је да развијање одрживих програма обуке, од стране националних институција за обуку судија и тужилаца, је једини ефикасан начин да се осигура да судије и тужиоци имају довољно потребног знања да ефикасно испуне своје улоге у процесуирању починилаца ове врсте кривичних дјела.

Dana 27. i 28. juna 2019. godine, u glavnom gradu Rumunije- Bukureštu, održana je 22. Generalna skupština Evropske mreže za pravosudnu obuku (EJTN) na kojoj su prisustvovali i predstavnici Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovini, koji imaju status posmatrača pri EJTN-u. Generalnoj skupštini su prisustvovali predstavnici trideset institucija članica EJTN-a, predstavnici devet institucija koje imaju status posmatrača, kao i predstavnici institucija koje su aplicirale da postanu posmatrači, te predstavnici različitih partnerskih organizacija EJTN-a. Događaj je bio posebno važan kada je izabran novi generalni sekretar i Upravni odbor za EJTN, kao i usvajanje novog Strateškog plana EJTN-a od 2021–2027. godine.

Na osnovu Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019-u godinu, Centar za edukaciju sudija i tužilca RS je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edikaciju FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikt BiH i u saradnji sa USAID-om (Projekat podrške pravosuđu), od 27-28.juna u hotelu „Termag“ na Jahorini, organizovao završnu radionicu na temu „Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela, krivičnih djela sa finansijskim elementom i krivičnih djela organizovanog kriminala“.

Edukatori prvog dana radionice su bili Aleksandra Martinović, sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Irisa Čevra, advokat,  konsultanice USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH, dok su drugog dana radionice edukatori bili konsultanti za finansijske istrage, Ranko Batinić i Velimir Rašević. Radionici je prisustvovalo 20 učesnika iz sudova i tužilaštava svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Prvog dana je prezentiran novi Priručnik i Vodič kroz dobre prakse u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela za sudije i tužioce u sklopu USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH na kojem su radili stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, koji možete preuzeti sa naše strenice putem linka:

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/cest-usaid-file/prirunici/2649-vodic-u-procesuiranju-koruptivnih-kr-djela/file

Drugoga dana je prezentiran Pojmovnik termina relevantnih za finansijsko-ekonomske istrage, koji također možete preuzeti putem linka:

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/cest-usaid-file/prirunici/2648-pojmovnik-za-finansijsko-ekonomske-istrage/file 

U okviru Programa stručnog usavršavanja za 2019. godinu, Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj je, u saradnji sa Atlantskom inicijativom,  organizovao radionicu na temu „Seksualno uznemiravanje- zakonska rješenja i pravosudni okvir“, koja je održana 25. juna 2019. godine u hotelu „Termagna Jahorini.

Radionica predstavlja nastavak saradnje sa Atlantskom inicijativom u skladu sa razvijenim programom o navedenoj temi, a koji su razvile sudije i javni tužioci koji se bave navedenom tematikom. Edukatori radionice su bile gđa Slavica Tadić, predsjednik Osnovnog suda u Zvorniku i gđa Mihaela Jovanović, sudija, predsjednik građanskog odjeljenja Općinskog suda u Živinicama.

Učesnicima je podijeljen Priručnik za sudije i tužioce za postupanje u predmetima seksualnog uznemiravanja, razvijen od strane trinaest panelista među kojima su i edukatori seminara, kroz projekat Rod i pravosuđe, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i OPDAT-a.

Na osnovu Programa stručnog usavršavanja i početne obuke za 2019-u godinu, Centar za edukaciju sudija i tužilca RS je u okviru zajedničke aktivnosti sa Centrom za edikaciju FBiH i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikt BiH i u saradnji sa USAID-om (Projekat podrške pravosuđu), 26.juna u hotelu „Termag“ na Jahorini, organizovao završni seminar na temu „Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce“.

Edukatori seminara su bili Aleksandra Martinović, sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i Mirza Hadžiomerović, disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužioca VSTV.

Seminaru je prisustvovalo 20 učesnika iz sudova i tužilaštava svih nivoa u Bosni i Hercegovini.

Tokom seminara predstavljen je Priručnik za primjenu Kodeksa sudijske etike i Kodeksa tužilačke etike, koji možete preuzeti sa naše stranice putem linka:

http://www.rs.cest.gov.ba/index.php/cest-usaid-file/prirunici/2650-prirucnik-za-primjenu-kodeksa-etike/file

Još članaka...

 1. 25.6. Bangalorski principi sudijskog ponašanja
 2. 21.6. Praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti izvršnog postupka
 3. 18.6. Forma obligacionih ugovora i pravne posljedice povrede bitne forme ugovora
 4. 19.6. Bračna tekovina
 5. 17.6. Modul 2 - Građanska oblast
 6. 5.6. Stereotipi i stigmatizacija žrtava ratnog seksualnog nasilja tokom krivičnog postupka
 7. 30-31.5. Informacione tehnologije u službi trgovine ljudima
 8. 27.5. Zakon o katastru i premjeru nekretnina
 9. 3.6. Vještina unakrsnog ispitivanja u krivičnom postupku
 10. 24.5. Istraga punoljetnih osumnjičenih gdje su oštećena djeca a naročito krivična djela polnog integriteta
 11. 15.4./20.5. Međunarodni standardi i zakonodavstvo RS u vezi sa ostvarivanjem prava na slobodu mirnog okupljanja
 12. 23.5. Tehnike izrade tužilačkih akata
 13. 13.5. Uspostava koordinacijskih mehanizama u radu na slučajevima seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju
 14. 21.5. Rješavanje upravnih sporova u postupku pune jurisdikcije primjenom čl.29 ZUS RS
 15. 20.5. Unaprijeđenje vještina pisanja žalbi
 16. 13-14.5. Završna Konferencija Evropske mreže za obuku u pravosuđu
 17. 14.5. Oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti s osvrtom na zadržavanje lica u zdravstvenoj ustanovi
 18. 9-11.5. III Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti
 19. 9-10.5. Vještina pisanja i obrazlaganja presude
 20. 17-18.4. Trgovina ljudima i migracije
 21. 16.4. Pokazne vježbe istraživanja lica mjesta i prikupljanja tragova
 22. 11.4. Ilegalna trgovina umjetninama u BiH
 23. 29.3./8.4. Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP
 24. 30.4. Krivična djela protiv prava po osnovu rada
 25. 24.4. Sticanje prava svojine u Republici Srpskoj
 26. 19.4. Uzroci i posljedice nasilja u porodici
 27. 18.4. Radnje dokazivanja i zakonitost dokaza
 28. 19-20.4. IX Međunarodna naučno stručna konferencija
 29. 17.4. Funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti i poslovanje investicionih fondova u RS
 30. 11-12.4. Procjena uticaja obuke iz oblasti ljudskih prava za pravne stručnjake: izazovi i primjeri dobre prakse
 31. 12.4. Analiza primjene Zakona o stečaju i podzakonskih akata za sprovođenje zakona
 32. 9.4. Modul 1 - Evropska konvencija i ravnopravnost polova
 33. 8.4. Kvalitet optužnice
 34. 4-5.4. Sistemski pristup zaštite najboljih interesa djeteta u kontaktu sa zakonom
 35. 3-5.4. Podsticanje sudske obuke o poreskim zakonima
 36. 21-23.3. Šesti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu
 37. 2.4. Predstavljanje baze sudskih odluka CSD VSTV-a i osnove CMS/TCMS-a
 38. 18.3. Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece u digitalnom okruženju
 39. 28.3. Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ i zloupotreba pravnog lica
 40. 27.3. Glavni pretres
 41. 15.3. Silovanje kao krivično djelo u zakonodavstvu BiH
 42. 12.3. Kvalitet optužnice
 43. 6.3. Obuka za edukatore iz oblasti profesionalne etike sudija i tužilaca
 44. 5.3. Standardi profesionalne etike za sudije i tužioce
 45. 28.2. Zakon o zaštiti tajnih podataka
 46. 1.3. Osnovi Evropskog prava
 47. 25.2. Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku
 48. 9-17.2. Studijska posjeta Sjedinjenim Američkim Državama
 49. 13.2. Istraga, optuženje i presuđivanje koruptivnih krivičnih djela
 50. 11-13.12. Kurs iz pravnog engleskog jezika