Дана 20. марта 2018. године у хотелу „Кардиал“ у Теслићу, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи са Центром за едукацију судија и јавних тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине и USAID-ом у оквиру „Пројекта подршке правосуђу“ организовао је обуку на тему „Израда буџета – аргументовање буџетског захтјева у свјетлу планирања додатних буџетских расхода и фискална процјена утицаја-веза са стратешким плановима.

Едукаторице обуке су биле госпођа Светлана Радовановић, помоћница министра финансија у Министарству финансија Републике Српске и госпођа Зухра Османовић Пашић, експертица за буџетско планирање, док је обуци присуствовало око 30 учесника из реда предсједника судова, главних тужилаца, шефова одјељења и службеника задужених за израду буџета у Републици Српској.

U Skoplju je u periodu od 16. – 18. marta 2018.godine održan Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu u organizaciji AIRE Centar i organizacija Civil Rights Defenders uz podršku Ambasade Velike Britanije i Ambasade Kraljevine Švedske, a sa ciljem unapređenja sprovođenja Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, podsticanje regionalne saradnje i pružanje pomoći u procesu EU integracija sa fokusom na posebno značajno pitanje: Zabrana mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja iz člana 3. EKLJP.

Forum je okupio sadašnje i bivše sudije Evropskog suda u Strazburu, predstavnike najviših sudova, sudskih i tužilačkih savjeta iz zemalja cijelog regiona, direktore pravosudnih obrazovnih ustanova, zastupnike – agente država iz regiona pred sudom u Strazburu, pravne eksperte i predstavnike zajednica nevladinih organizacija. 

Ovaj forum je osnovan 2014.godine, od strane bivših sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, kako bi se prevazišli zajednički izazovi sa kojima se suočavaju zemlje ovog regiona kada je riječ o valjanoj primjeni Konvencije i kako bi se najbolja praksa i pouke iz prakse sudija Evropskog suda mogle dijeliti i razmjenjivati ako se ohrabre i olakšaju regionalna saradnja i dijalog.

Na ovom regionalnom forumu, ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u radu je učestvovao direktor Centra Tomislav Čavić.

Ovo je ujedno bila prilika, da se u konsultacijama sa pripadnicima pravosuđa iz cijelog regiona i onima koji su ispred svake države  angažovani u Strazburu,  identifikuju posebno relevantni aspekti člana 3. EKLJP. Ti aspekti obuhvataju pozitivnu, procesnu obavezu države da istraži navode o zabranjenom postupanju, kao i supstancijalne obaveze države u pogledu postupanja prema licima koja su lišena slobode, licima koja imaju mentalne smetnje, licima koja su uključena u sistem azila i imigracije, kao i djecu.

U drugom dijelu, rad Foruma je nastavljen po radnim grupama, tako da su predstavnici nacionalnih institucija za pravosudnu obuku, uključujući i direktore Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca,  sastali se u odvojenoj radnoj grupi u kojoj su razmjenili iskustva o kreiranju budućih programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija, praktičnoj primjeni EKLJP, praktičnim pitanjima oko saradnje i razmjene programa rada, rješavanju problema sa kojima se susreću u radu kao i  organizovanju zajedničkih treninga i radionica sa ciljem upoznavanja sa sudskom praksom vezanom za savladavanje i poštivanje standarda CPT – Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

У  хотелу „Босна“ у Бањој Луци  9. 3. 2018. године Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској у сарадњи са Свјетском Банком и Министарсвом правде Републике Српске одржао је семинар на тему Уновчење имовине стечајног дужника и продаја стечајног дужника као правног лица.

Едукатори су били: Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда Бањалука и проф. Др Горан Радивојац, Економски факултет Бањалука. 

NAPREDNA SPECIJALISTIČKA OBUKA ZA TUŽIOCE

Organizovani i privredni kriminal, 13.- 14. mart 2018., Čapljina

U Čapljini, u hotelu „Mogorjelo“, u periodu od 13.- 14. marta 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala, na temu „Finansijska i forenzička istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom – aktualni izazovi i dobre prakse“. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim brrojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Marija Vučko, zamjenica ravnateljice USKOK-a, Republika Hrvatska, Stefan Trunk, viši tužilac, Javno tužilaštvo u Duisburgu, Ranko Batinić, revizor i vještak ekonomske struke i Borislav Dujković, Poreska uprava RS.

POČETNA OBUKA ZA STRUČNE SARADNIKE

U skladu sa Programom početne obuke za 2018. godinu, u  prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, održan je prvi ovogodišnji seminar za stručne saradnike zaposlene u sudovima i tužilaštvima svih nivoa u Republici Srpskoj.

Na ovom seminaru koji je pohađalo 65 učesnika, od strane edukatora, gospodina Milenka Milekića, predsjednika Osnovnog suda u Banjaluci, obrađen je  Modul I prve godine obuke pod nazivom „Nosioci pravosudne funkcije i društvo“. 

U prvom dijelu izlaganja obrađena je tema pod nazivom „Međunarodni standardi i organizacija pravosuđa u Bosni i Hercegovini“, dok je u drugom dijelu izlaganja obrađena tema pod nazivom „Profesionalni i etički standardi u međunarodnom i domaćem zakonodavstvu“.