У складу са Програмом почетне обуке за 2018. годину, у  просторијама Центра за едукацију судија и тужилаца у Републици Српској, одржан је трећи овогодишњи семинар за стручне сараднике запослене у судовима и јавним тужилаштвима свих нивоа у Републици Српској.

На овом семинару, који је похађало 48 учесника, од стране едукатора госпође Светлане Марић, судије Окружног суда у Бањалуци, обрађен је  Модул III прве године обуке за стручне сараднике под називом „Кривична област“.

У првом дијелу излагања говорило се о улози субјеката кривичног поступка у истражном поступку, те радњама доказивања, док се у другом дијелу излагања говорило о посебним истражним радњама и мјерама обезбјеђења присуства осумњиченог у поступку, као и о успјешном вођењу поступка. Све теме су биле пропраћене различитим примјерима из праксе.

У оквиру Програма почетне обуке за новоименоване судије   и   јавне тужиоце   за 2018. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у РС, дана 19. септембра 2018. године одржан је семинар на тему „Координација и надзор тужиоца над радом полиције током предузимања радњи доказивања у истрази“.

Едукатор семинара је била госпођа Гордана Радујко, окружни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, док је семинару присуствовало 12 учесника. Едукатор је на почетку и на крају семинара, у складу са Препорукама Peer Review Европске комисије усвојеним од стране Високог судског и тужилачког савјета БиХ, припремила анонимни тест од 12 питања за све учеснике, како би се упоредило досадашње знање учесника и знање учесника након семинара.

У складу са дневним редом, у првом дијелу излагања, госпођа Радујко је презентовала уводни дио са посебним освртом на овлаштења тужиоца и овлаштених службених лица у истрази, указујућу и на разлике између овлаштених службених лица и полицијских службеника, док је у другом дијелу презентовала радње доказивања у истрази, сваку појединачно, те праксу и проблеме у сарадњи тужиоца и овлаштених службених лица.

U Beogradu je u periodu od 12. – 15. septembra 2018.godine održana Radionica pod nazivom: ''Regionalna razmjena najboljih evropskih praksi u obrazovanju u pravosuđu'' u organizaciji GIZ projekta Vlade SR Njemačke, u kojoj su učestvovali predstavnici  Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Pravosudne akademije Srbije, nacionalnih institucija za edukaciju iz Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova.

Radionica je imala za cilj umrežavanje, jačanje regionalne saradnje i razmjene iskustava u sistemima edukacije institucija koje se bave edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama Zapadnog  Balkana.

Izlagači su bili eksperti iz skandinavskih zemalja: Caroline Holst Ahbeck iz Švedske, Kari Berget iz Norveške i Merethe Eckhardt iz Danske.

Ovo je ujedno bila prilika, da se predstavnici iz institucija za edukaciju iz zemalja zapadnog Balkana ispitaju i upoznaju najbolje prakse u planiranju obrazovanja u pravosuđu i metodologije edukativnih aktivnosti za sudije i tužioce u skandinavskim zemljama.

U drugom dijelu radionice, rad je nastavljen po radnim grupama, tako da su predstavnici nacionalnih institucija za pravosudnu obuku, uključujući i direktore Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca i Pravosudnih akademija,  u podjeljenim radnim grupama  razmjenili iskustva, ideje i dobre prakse o kreiranju budućih programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija, kao i o  metodologiji i praktičnim alatima koji se koriste u edukaciji i rješavanju problema sa kojima se susreću u radu u procesu edukacije.

 

U Beogradu je u periodu od 12. – 15. septembra 2018.godine održana Radionica pod nazivom: ''Regionalna razmjena najboljih evropskih praksi u obrazovanju u pravosuđu'' u organizaciji GIZ projekta Vlade SR Njemačke, u kojoj su učestvovali predstavnici  Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, Pravosudne akademije Srbije, nacionalnih institucija za edukaciju iz Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova.

            Radionica je imala za cilj umrežavanje, jačanje regionalne saradnje i razmjene iskustava u sistemima edukacije institucija koje se bave edukacijom nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama Zapadnog  Balkana.

 

            Izlagači su bili eksperti iz skandinavskih zemalja: Caroline Holst Ahbeck iz Švedske, Kari Berget iz Norveške i Merethe Eckhardt iz Danske.

 

            Ovo je ujedno bila prilika, da se predstavnici iz institucija za edukaciju iz zemalja zapadnog Balkana ispitaju i upoznaju najbolje prakse u planiranju obrazovanja u pravosuđu i metodologije edukativnih aktivnosti za sudije i tužioce u skandinavskim zemljama.

            U drugom dijelu radionice, rad je nastavljen po radnim grupama, tako da su predstavnici nacionalnih institucija za pravosudnu obuku, uključujući i direktore Centara za edukaciju sudija i javnih tužilaca i Pravosudnih akademija,  u podjeljenim radnim grupama  razmjenili iskustva, ideje i dobre prakse o kreiranju budućih programa obuke za nosioce pravosudnih funkcija, kao i o  metodologiji i praktičnim alatima koji se koriste u edukaciji i rješavanju problema sa kojima se susreću u radu u procesu edukacije.

Дана 11. септембра 2018. године, у хотелу „Леотар“ у Требињу,  Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је уз подршку Мисије ОЕБС-а одржао семинар на тему „Покретање поступка у предметима дискриминације пред судовима у БиХ и Европским судом за људска права у Стразбуру“.

Циљ семинара је да се обраде материјалне и процесне одредбе Закона о забрани дискриминације, те да се учесницима представи начин покретања поступка у предметима дискриминације пред надлежним судовима. Материјалне  одредбе овог закона представио је Милош Богичевић, правни савјетник ОЕБС-а, уз кратак преглед индиректне дискриминације према међународним прописима и прописима Европске уније, док је о процесним одредбама закона говорио судија Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине Горан Незировић, уз конкретне примјере из судске праксе.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС у сарадњи са Центром за едукацију судија и јавних тужилаца у ФБиХ, Правосудном комисијом Брчко дистрикта БиХ, те Мисијом ОСЦЕ-а у БиХ организовао је 12. и 13. септембра 2018. године дводневни семинар на тему Кривична дјела почињена из мржње.

Семинару, одржаном у хотелу „Термаг“ на Јахорини, је присуствовало око 50 учесника и то из Основних судова Соколац и Бијељина, Окружног суда у Бањалуци, Окружних јавних тужилаштава у Бањалуци, Источном Сарајеву и Добоју, Врховног суда Републике Српске, Опћинских судова у Сарајеву, Травнику, Зеници, Градачцу и Кисељаку, Кантоналних тужилаштава Сарајево, Мостар, Тузла, Зеница и Травник, Јавног тужилаштва Брчко дистрикта БиХ, Суда БиХ, Тужилаштва БиХ и Правних факултета у Бањалуци и Мостару.

Едукатори семинара су били госпођа Љиљана Филиповић, судија Врховог суда ФБиХ и господин Зекерија Мујкановић, главни тужилац Јавног тужилаштва Брчко дистрикта БиХ.

Još članaka...

 1. 10. i 11.09. Zaštita ličnih podataka
 2. 7.9.Komunikacija i odnosi sa javnošću
 3. 6-7.9. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
 4. 9-10.7. Podrška borbi protiv pranja novca
 5. 6.7. Izrada budžeta
 6. 5.7. Posebne istražne radnje
 7. 2-3.7. Povećanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama
 8. 28.6. Registracija poslovnih subjekata i prava nesaglasnih akcionara i zatezne kamate na potraživanjima u stranoj valuti
 9. 22.6. Aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka s posebnim osvrtom na rad sudskih izvršitelja
 10. 18-19.6. Oblikovanje budućnosti Evropske pravosudne edukacije pogodne za pravdu u 21. vijeku
 11. 11.6. Postupak u privrednim sporovima
 12. 12.6. Vještina pisanja i obrazloženja presude
 13. 6-9.6.XVII savjetovanje iz krivičnopravne oblasti
 14. 5.6. Tehnike izrade tužilačkih akata
 15. 31.5. Sudska praksa iz vanparnične oblasti
 16. 4.6. Zakon o katastru i premjeru RS
 17. 28-30.5. Rodna (ne)ravnopravnost- predrasude i stereotipi
 18. 31.5.-1.6. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
 19. 24-26.5. II Savjetovanje iz prekršajne oblasti
 20. 22.5.Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP u Strazburu
 21. 16-17.5. Upravni sporovi koji se odnose na javne nabavke
 22. 11.5. Modul 2 - Građanska oblast
 23. 15-16.5. XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini
 24. 11.5. Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti
 25. 7-8.5. Organizovani i privredni kriminal
 26. 25.4. Disciplinski postupak i praksa
 27. 30.4. Uslovni otpust sa posjetom zavodskim institucijama
 28. 26-27.4. Zaštita od diskriminacije
 29. 25-26.4. Kibernetički kriminal
 30. 18-19.4. Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici
 31. 17.4. Pregovaranje u krivičnom postupku
 32. 10-11.4. Finansijska i forenzična istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom
 33. 13.4. Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima BiH i ESLJP
 34. Studijska posjeta Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava
 35. 10-11.4. Korupcija
 36. 5.4. Upravljanje sudskim postupkom i organizacija vremena
 37. 4.4. Trgovanje hartijama od vrijednosti
 38. 29.3. Postupak za izdavanje kaznenog naloga
 39. 29.3. Internet i govor mržnje
 40. 28.3. Jačanje saradnje u oblasti oduzimanja nelegalno stečene imovine
 41. 27-28.3. Identifijacija korupcije u javnim nabavkama
 42. 22-23.3. Zaštita od diskriminacije
 43. 21-22.3. Posebne istražne radnje i ljudska prava
 44. 19-20.3. Sistem elektronskog pristupa dokazima MKSJ
 45. 22.3. Seksualno nasilje nad djecom i odraslima
 46. 21-22.3. "Online finansijske prevare i prevare putem kreditnih kartica"
 47. 20.3. Izrada budžeta
 48. 16-18.3. Peti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu
 49. 9.3. Unovčenje imovine stečajnog dužnika i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica
 50. 13-14.3. Organizovani i privredni kriminal