22_11_21.jpg

Centri za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u saradnji sa Stalnom komisijom za edukaciju i Odjelom za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Projektom Savjeta Evrope rade na kreiranju grupe potencijalnih edukatora koji će stečeno znanje i iskustvo u oblasti ljudskih prava i Evropske konvencije o ljudskim pravima, u narednom periodu, prenositi na novoimenovane nosioce pravosudnih funkcija.

U okviru Projekta Vijeća Evrope “Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – Faza II” keiran je novi  kurikulum o učenju o ljudskim pravima. Osnovna zamisao kurikuluma jeste da novoimenovane sudije/tužioci postepeno grade svoje znanje i vještene u primjeni Evropske  konvencije o ljudskim pravima. Svaki naredni seminar/radionica će biti  zasnovani na prethodno stečenim znanjima i vještinama, kako bismo na  kraju imali educirane sudije koje će u svom budućem radu moći i direktno primjeniti Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.

Prva sesija je održana u Sarajevu od 22-24.novembra 2021.godine. Edukatori su bili Nikolina Katić, pomoćnica Zastupnice Republike Hrvatske pred Evropskim sudom za ljudska prava, Sevima Sali-Terzić, viša pravna savjetnica u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Midhat Izmirlija, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


Forum_Mostar.jpg

Pravosudni forum za Bosnu i Hercegovinu je platforma za dijalog najviših sudskih instanci u Bosni i Hercegovini, koju su utemeljili Ustavni sud Bosne i Hercegovine i AIRE centar 2017.godine uz sudjelovanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine i finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj Pravosudnog foruma je da unaprijedi saradnju među najvišim sudskim instancama u Bosni i Hercegovini.

Učesnici u radu Pravosudnog foruma su suci iz najviših sudova BiH: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Distrikta Brčkog, Ustavnog suda Federacije BiH i Ustavnog suda Republike Srpske, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, predstavnici Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i međunarodni stručnjaci.

Imajući u vidu sve izazove pred sudovima, za temu Pete godišnje konferencije najviših sudova u BiH odabrana je „Harmonizacija sudske prakse u Bosni i Hercegovini – predstavljanje izvještaja o primjeni standarda zaštite prava iz člana II/3.b) i II/3.f) Ustava BiH, tj člana 3. i 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i jedinstvene Baze sudske prakse. U okviru Pravosudnog foruma, a radi harmonizacije prakse sudova u Bosni i Hercegovini, na ovogodišnjoj konferenciji Ustavni sud BiH i AIRE centar će predstaviti izvještaj o praksi sudova u BiH u pogledu prava zagarantovanih čl. 3. i 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, tj. članom II/3.b) i II/3.f) Ustava BiH.

Opširnije...

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), организовао је семинар на тему „Примјена Закона о прекршајима Републике Српске и Закона о прекршајима Босне и Херцеговине у Републици Српској“ „Однос општих и посебних одредаба у Закону о извршном поступку“.

Семинар, је одржан 08. новембра 2021. године, а едукатори су били мр Драгослав Ерделић, судија Окружног суда у Бијељини и гђа Стојана Петровић, професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Opširnije...

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ), уз подршку OPDAT-a i Фондације Удружене жене Бања Лука, организовао је семинар на тему: „Права жртава/оштећених у поступцима родно заснованог насиља“ који је одржан 25. октобра 2021. године у просторијама хотела „Кардиал“ у Теслићу, уз присуство 16 (шеснаест) учесника. Едукатори на овом семинару су били гђа Славица Тадић, предсједница Основног суда у Зворнику, г. Frank Bradsher, резидентни правни савјетник, Министарство правосуђа САД/Програм за   развој, помоћ и едукацију тужилаштава у прекоморским земљама (DOJ/OPDAT), гђа Амела Башић Томић, координаторица Сигурне куће у Бањалуци и гђа Наталија Петрић, Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а, OPDAT-a i Фондације Удружене жене Бања Лука, учесници су имали прилику да чују више правима и учешћу жртава родно заснованог насиља у поступцима пред правосудним институцијама, изазовима у пракси, разлозима због којих жртве родно заснованог насиља одустају од учешћа у судским поступцима, затим искуства и праксе из САД-а, те прописе у ЕУ, Републици Србији и Републици Хрватској. Циљ овог семинара је био преглед тренутног стања у области процесуирања случајева родно заснованог насиља, те унапређење положаја жена жртава насиља у судским поступцима кроз теоретске и практичне приказе.

У хотелу "Термаг" на Јахорини, у периоду од 27. до 30. октобра 2021. године  одржано је XV Савјетовање из области грађанског права на тему: „Актуелна питања из области грађанског права у БиХ, теорија-пракса“  у организацији Удружења судија РС у сарадњи са Удружењем судија у БиХ, Удружењем судија у ФБиХ, центрима за едукацију судија и (јавних) тужилаца у РС и ФБиХ, Правосудном комисијом Брчко Дистрикта БиХ и адвокатским коморама РС и ФБиХ. Савјетовању је присуствовало око 300 (три стотине) учесника и то: судије, адвокати, нотари, стручни сарадници из правосуђа, као и представници академске заједнице, правобранилаштава, ВСТС-а БиХ и других институција из цијеле БиХ.

Након отварања Савјетовања и уводних обраћања г. Драгослава Ерделића, судије Окружног суда у Бијељини и члана Управног одбора Удружења судија РС, г. Халила Лагумџије, предсједника ВСТС-а БиХ, гђе Санеле Горушановић Бутиган, потпредсједнице ВСТС-а БиХ, г. Милоша Богичевића, шефа секције за људска права испред Мисије OSCE-a у БиХ и г. Арбена Муртезића који се обратио у име центара за едукацију судија и (јавних) тужилаца у ФБиХ и РС, приступило се радном дијелу Савјетовања.

Ове године фокус је стављен на најактуелније теме из области грађанског права у БиХ као што су заштита права својине, грађанскоправни и привредни уговори, саобраћајно вјештачење, уступање потраживања, нотарска извршна исправа, софтвер као предмет уговора, затим реформа породичног законодавства у РС ( израда новог Породичног закона и израда Закона о привременом издржавању), те право на суђење у разумном року. Такође, одржана је и сесија о уједначавању судске праксе током које се развила продуктивна дискусија, те је представљена и нова актуелизована страница за претрагу праксе Уставног суда БиХ.