Udruženje sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Federacije Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,  organizovalo je I Savjetovanje iz prekršajno-pravne oblasti, pod radnim nazivom „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini i regiji“. Savjetovanje je organizovano u Etno selu “Stanišići“, pored Bijeljine u trajanju od 11. do 13. maja 2017. godine.

 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske je kao jedan od suorganizatora Savjetovanja, u okviru svojih prava i obaveza, pružio podršku što uspješnijoj organizaciji i održavanju ovog Savjetovanja, koje ima tendenciju da preraste u tradicionalno.                                   

U prostorijama hotela „Leotar“, u Trebinju, dana, 20 – 21.4.2017. godine održan je dvodnevni panel s ciljem ujednačavanja sudske prakse u upravnom sporu.  Panelu, kojim su moderirale gospođa Staka Gojković, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske i gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine, je prisustvovalo ukupno 25  sudija iz cijele Bosne i Hercegovine. Panel je organizovan u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Savjetom Evrope, i to u okviru projekta koji Savjet Evrope provodi u Bosni i Hercegovini, pod nazivom:„Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nivou Bosne i Hercegovine“. Na panelu je istaknut značaj ujednačavanja sudske prakse uz istovremenu napomenu da to ujednačavanje ne smije ugrožavati sudijsku nezavisnost. 

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, putem Ureda za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) i Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci (ICITAP), u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj i Federaciji BiH je, u hotelu “Bristol”, u Sarajevu, 04., 05. i 06. 04. 2017. godine organizovala seminar “Organizovani kriminal i korupcija”.Obuka je organizovana za tužioce, policijske istražioce i zajedničke istražne timove/udarne grupe o proaktivnim istragama u krivičnim djelima korupcije, finansijskim prijevarama i krivičnim djelima protiv privrede.

Opširnije...

U nastavku specijalističke obuke za tužioce, održan je dvodnevni seminar na temu kibernetičkog kriminala u periodu od 4.-5. aprila 2017. godine, na Jahorini.

Obuka je započeta još 2016. godine, u okviru Projekta „Podrška pravosuđu u BiH-Jačanje tužilačkih kapaciteta“ koji se uz finansijsku podršku Švicarske i Norveške implementira u okviru Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, a istoj prisustvuju poimenično delegirani tužioci iz cijele Bosne i Hercegovine, koji rade ili će raditi na predmetima kibernetičkog kriminala.

Edukatori su bili Momčilović Aleksandar, tužilac Tužilaštva Republike Srbije, Saša Živanović, nečelnik u MUP-u Srbije i Dražen Višnjić, načelnik u MUP-u Republike Srpske, koji već godinama rade na predmetima visokotehmološkog kriminala i imaju veliko iskustvo u tome.

18-19.maj, Trebinje; Tema: Usaglašavanje sudske prakse u BiH - građanski panel;
23-25.maj, Sarajevo; Tema: Korupcija i koruptivna krivična djela;
30.maj, Istočno Sarajevo; Tema: Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju;
30-31.maj, Sarajevo; Tema: Kibernetički kriminal;
30-31.maj, Banja Luka; Tema: Specifičnosti suđenja u predmetima korupcije;
5.juni, Banja Luka; Tema: Neispunjenje ugovornih obaveza iz ugovora o privredi;
6.juni, Banja Luka; Tema: Sudski nadzor krivičnih sankcija prema maloljetnicima sa posjetom zavodskoj ustanovi;
8-10.juni, Neum; Tema: XV Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti;
14-15.juni, Vlašić; Tema: Stečaj i likvidacija;
16-18.juni, Neum; Tema: XV Međunarodno savjetovanje "Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse";