U Banjaluci, u prostorijama MUP-a RS, održana je edukacija za sudije, tužioce i istražitelje koji imaju iskustva u radu na predmetima koji se odnose na krivično djelo pranje novca. Ovaj seminar održan je u okviru Twinning Projekta IPA 2013, a osnovni cilj ove vrste zajedničke edukacije jeste osposobljavanje sudija, tužilaca i istražitelja u BiH kako bi u doglednom vremenu mogli na jednakom nivou sarađivati sa pravosudnim institucijama i policijskim institucijama u Austriji i drugim zemljama Evropske unije prilikom procesuiranja ove vrste krivičnih djela. Ovo je drugi seminar po redu u ovoj godini iz ove oblasti.

Edukatori su bili Paul Marouschek, Austrija, Helmut Weichhart, Austrija, Max Gruber, Austrija.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској дана 13. новембра 2018. године, у Бањој Луци, у просторијама ЦЕСТ-а у РС одржао је семинар на тему „Радни спор и спор из радног односа – актуелна питања“. Семинару су присуствовале судије са свих нивоа, представници МУП-а и М-тел-а.

Тему семинара изложили су госпођа Невенка Митрић, судија Окружног суда у Бањој Луци и Андреј Обрадовић из Правобранилаштва РС.

U organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, u prostorijama Okružnog suda u Trebinju dana 9. novembra 2018. godine održan je seminar iz građanskog prava na kojem su razmatrana aktuelna pitanja iz prakse okružnih sudova Istočno Sarajevo i Trebinje.

Moderatori seminara su bili Milosav Pikula, sudija i predsjednik građanskog odjeljenja u Okružnom sudu u Trebinju i Miodrag Blitvić, sudija i predsjednik građanskog odjeljenja Okružnog suda u Istočnom Sarajevu.

У оквиру Програма стручног усавршавања за 2018. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у сарадњи са Атлантском иницијативом, организовао радионицу на тему „Родне предрасуде у правосуђу у Босни и Херцеговини“. Семинар је одржан 1. новембра 2018. године у хотелу „Термаг“ на Јахорини.

Радионица представља наставак сарадње са Атлантском иницијативом у складу са развијеним програмом о наведеној теми, а који су развиле судије и тужиоци који се баве наведеном тематиком. Предавачи радионице су били госпођа Славица Тадић, предсједница Основног суда у Зворнику и господин мр Светозар Бајић, судија Основног суда у Бањалуци, док је радионици присуствовало укупно 10 учесника.

Значај радионице огледа се озбиљнијем приступу родним предрасудама, како би се подигла свијест носилаца правосудних функција о наведеном проблему, те како би се обезбиједила родна равноправност странака у поступку и запослених у правосудним институцијама. Радионица је од стране учесника оцијењена највишом оцјеном, те су успјеху радионице допринијели едукатори које су својим садржајним, занимљивим и корисним предавањем одржавали пажњу учесника, као и учесници коју су све вријеме активно учествовали и водили квалитетну дискусију.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је у оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2018. годину, у сарадњи са Адвокатском комором Републике Српске, организовао семинар из привредноправне области на тему „Актуелна пракса привредних судова у Републици Српској“.

Семинар је одржан дана 30. октобра 2018. године у просторијама Центра, док је едукатор семинара био господин Драго Туркеш, предсједник Вишег привредног суда у Бањалуци. Семинару је присуствовало укупно 50 учесника из реда судија привредних судова у Републици Српској, стручних сарадника, приправника, адвоката и правника из Правобранилаштва Републике Српске.

Семинар је од стране учесника оцијењен изузетно високим оцјенама, те је преданост едукатора и активно учешће свих учесника допринијело интерактивном и успјешном семинару.

Još članaka...

 1. 28-30.10. RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA SAVJETA EVROPE
 2. XIII SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
 3. 18.10. Konferencija "Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini"
 4. 15-16.10. Međunarodni ugovori o prodaji
 5. 16.10. Vaspitne preporuke
 6. 12-13.10. Oktobarski pravnički dani
 7. 15.10. Granice disponiranja optužnicom i identitet između optužbe i presude
 8. 9-10.10. Zaštita ličnih podataka i Međunarodna pravna pomoć
 9. 3.10. Aktuelna praksa Vrhovnog suda RS u upravnom sporu
 10. 1-4.10. Visokotehnološki kriminal
 11. Regionalna razmjena najboljih evropskih praksi u obrazovanju u pravosuđu
 12. 1-3.10.XI Stručno savjetovanje tužilaca u BiH
 13. 26-27.9. Forenzičko računovodstvo
 14. 25.9. Uloga stručnih savjetnika pri sudovima i tužilaštvima prema Zakonu o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku
 15. 21.9. „МОДУЛ III – Кривична област“
 16. 19.9. Координација и надзор тужиоца над радом полиције током предузимања радњи доказивања у истрази
 17. 11.09. Покретање поступка у предметима дискриминације пред судовима у БиХ и Европским судом за људска права у Стразбуру
 18. 12-13.09. Кривична дјела почињена из мржње
 19. 10. i 11.09. Zaštita ličnih podataka
 20. 7.9.Komunikacija i odnosi sa javnošću
 21. 6-7.9. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
 22. 9-10.7. Podrška borbi protiv pranja novca
 23. 6.7. Izrada budžeta
 24. 5.7. Posebne istražne radnje
 25. 2-3.7. Povećanje pristupa kvalitetnijim multisektorskim uslugama za osobe koje su preživjele nasilje nad ženama
 26. 28.6. Registracija poslovnih subjekata i prava nesaglasnih akcionara i zatezne kamate na potraživanjima u stranoj valuti
 27. 22.6. Aktuelna pitanja iz oblasti izvršnog postupka s posebnim osvrtom na rad sudskih izvršitelja
 28. 18-19.6. Oblikovanje budućnosti Evropske pravosudne edukacije pogodne za pravdu u 21. vijeku
 29. 11.6. Postupak u privrednim sporovima
 30. 12.6. Vještina pisanja i obrazloženja presude
 31. 6-9.6.XVII savjetovanje iz krivičnopravne oblasti
 32. 5.6. Tehnike izrade tužilačkih akata
 33. 31.5. Sudska praksa iz vanparnične oblasti
 34. 4.6. Zakon o katastru i premjeru RS
 35. 28-30.5. Rodna (ne)ravnopravnost- predrasude i stereotipi
 36. 31.5.-1.6. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
 37. 24-26.5. II Savjetovanje iz prekršajne oblasti
 38. 22.5.Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima u BiH i ESLJP u Strazburu
 39. 16-17.5. Upravni sporovi koji se odnose na javne nabavke
 40. 11.5. Modul 2 - Građanska oblast
 41. 15-16.5. XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini
 42. 11.5. Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti
 43. 7-8.5. Organizovani i privredni kriminal
 44. 25.4. Disciplinski postupak i praksa
 45. 30.4. Uslovni otpust sa posjetom zavodskim institucijama
 46. 26-27.4. Zaštita od diskriminacije
 47. 25-26.4. Kibernetički kriminal
 48. 18-19.4. Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici
 49. 17.4. Pregovaranje u krivičnom postupku
 50. 10-11.4. Finansijska i forenzična istraga i oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom