Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из грађанскоправне области на тему: „Међународна правна помоћ у грађанским стварима с посебним освртом на конвенције Хашке конференције“. Семинар је одржан 10. јуна 2022. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био др Никола Сладоје, помоћник министра Министарства правде Босне и Херцеговине. Циљ овог семинара је да се кроз излагање, дискусију и примјере из праксе на један цјеловит начин прикаже међународна правна помоћ у грађанским стварима, те да се идентификују постојећи проблеми у наведеној области, као и да се понуде одговарајућа рјешења за превазилажење истих. Семинару је присуствовало девет учесника из реда носилаца правосудних функција Републике Српске, чијом је изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом семинар изузетно успјешно завршен.

У складу с Програмом почетне обуке за 2022. годину, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), дана 06.06.2022. године, одржан је четврти семинар за стручне сараднике запослене у правосудним институцијама.

Модул 4 друге године обуке за стручне сараднике, под називом „Извршна и управна област“ учесницима семинара су, кроз неколико подтема, изложили господин Страхиња Ћурковић судија Врховног суда Републике Српске и госпођа Нивес Ћетојевић, судија Основног суда у Бањој Луци.

Семинару је присуствовало 14 учесника из реда виших стручних сарадника и стручних сарадника из правосудних институција Републике Српске.

Едукатори су, током цјелокупног предавања, износили случајеве из праксе који су у вези са темом семинара, те хипотетичке случајеве, чиме су анимирала учеснике и допринијели остварењу интерактивног односа са учесницима.

Циљ овог семинара је, заправо, општи циљ почетне обуке за стручне сараднике, а то је стицање вјештина неопходних за ефективно и ефикасно вршење судијске, односно тужилачке функције, укључујући и стицање свестраних искустава из праксе, етичности професије и сагледавање свих сегмената улоге и значаја одговорности које су стручним сарадницима повјерене у њиховим редовним пословима.

Savjetovanje_Bijeljina_2022.jpg

Udruženje sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija/sudaca Federacije Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravosudnom komisijom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, organizovalo je V Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti, pod radnim nazivom „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u BiH i regiji“. Savjetovanje je organizovano u etno selu “Stanišići“ pored Bijeljine, u periodu od 24. do 26. maja 2022. godine.

Nakon uvodnog obraćanja g. Milenka Milekića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja sudija Republike Srpske, g. Arbena Murtezića, direktora JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, g. Zorana Džide, predsjednika Okružnog suda u Bijeljini i g. Dragoslava Erdelića, sudije Okružnog suda u Bijeljini i predsjednika organizacionog odbora Savjetovanja, otpočeo je radni dio.

Radni dio Savjetovanja je bio podijeljen u četiri sesije u okviru kojih je izloženo mnoštvo tema iz prekršajnopravne oblasti, a izlagači su bili eminentni stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, i zamalja iz regiona među kojima su predsjednici sudova, zamjenici javnih tužilaca, sudije, javni tužioci, sudski vještaci i profesori.

Savjetovanju je prisustvovalo oko 140 učesnika iz reda nosilaca pravosudnih funkcija, advokata, predstavnika ministarstava pravde te drugih pravnih profesionalaca iz cijele BiH. Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS je i ove godine, kao jedan od suorganizatora Savjetovanja, u okviru svojih prava i obaveza, pružio podršku što uspješnijoj organizaciji i održavanju ovog Savjetovanja, koje ima tendenciju da preraste u tradicionalno.

U periodu  od  01. – 04. juna 2022.godine u Neumu je održano jubilarno XX savjetovanje iz krivičnopravne oblasti pod naslovom: ''Dvadeset godina krivičnog zakonodavstva u Bosni i  Hercegovini – Dostignuća u reformi?'', u organizaciji Udruženja sudija u Federaciji BiH, zajedno sa Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, Udruženjem sudija u BiH, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda BiH, udruženjima tužilaca  i advokatskih komora FBiH i RS i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH.

Ovo već tradicionalno savjetovanje je okupilo oko 400 prijavljenih učesnika, a izlagači na teme utvrđene u programu rada su bili ugledne sudije Ustavnog suda BiH, Suda BiH, vrhovnih sudova, okružnih i kantonalnih sudova, tužioci Tužilaštva BiH, okružnih i kantonalnih tužilaštava, eminentni profesori Pravnih fakulteta u BiH i zemalja  regiona i eksperti iz Federalne uprave policije.

U prvom dijelu savjetovanja u okviru plenarnog zasjedanja, održane su tri sesije koje su bile posvećene najznačajnijim temama iz krivičnopravne oblasti, u okviru kojih je predstavljen program ABA ROLI – Program zakonodavne pomoći krivičnim postupcima u BiH sa prijedlozima značajnijih izmjena i dopuna važećih zakona o krivičnim postupcima u BiH, kao rezultat rada Projektne radne grupe, zatim izlaganja pripremljenih radova koji se odnose na praksu Vrhovnog suda BiH, na teme prava osumnjičenog odnosno optuženog na informisanje – zakonski okvir i praksa, vještačenja kao radnja dokazivanja i privilegovani svjedoci u praksi.

Nakon toga izlagani su radovi na teme: Upotrebe tehničkih sredstava u krivičnom postupku, Kućni zatvor u uporednom zakonodavstvu, Prava na pravni lijek protiv odluka tijela državne vlasti prema domaćem i međunarodnom pravu, Međunarodnopravni standardi zaštite žrtve u krivičnom postupku, Kaznena politika u BiH, Statusna konferencija Suda BiH, Zaštita svjedoka u pravosuđu BiH i Položaj oštećenog u krivičnim postupcima u BiH.

Drugog dana savjetovanja, radilo se po podjeljenim radnim grupama u šest odvojenih panela koji se odnose na teme: Trgovinu ljudima – zaštita prava žrtve i položaj žrtve prema praksi Evropskog suda za ljudska prava,  Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom,  Elektronski dokazi, Korupcija i  organizovani kriminal visokog nivoa, Razmatranje pravosudnog odgovora u slučajevima silovanja i seksualnog uznemiravanja u praksi pravosuđa BiH i Maloljetnici u krivičnom postupku.

Trećeg dana savjetovanja, u završnom plenarnom zasjedanju svih učesnika,  izlagano je na teme koje se odnose na panel pod nazivom: Etički izazovi i ključna pitanja integriteta u pravosuđu BiH, nakon čega su predstavljeni izvještaji radnih grupa i usvojeni Zaključci sa ovog savjetovanja, koji će biti javno objavljeni na web-stranici  oba Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca.


Turska_2022_I.jpg

Правосудна академија Турске је у периоду од 23. – 27. маја 2022.године, у Анталији, организовала Међународни програм обуке о људским правима за судске и тужилачке стручне сараднике из држава чланица Мреже институција за едукацију носилаца правосудних функција у Југоисточној Европи.

У овом међународном програму су учествовали представници из националних институција за едукацију носилаца правосудних функција и стручни сарадници из судова и тужилаштава из 8 земаља југоисточне Европе и то: Турске, Бугарске, Румуније, Србије, Албаније, Сјеверне Македоније, Црне Горе, Босне и Херцеговине ( Федерације БиХ и Републике Српске) и Косова.

Главни фокус овог програма обуке су била дешавања у области људских права у свјетлу најновијих пресуда Европског суда за људска права.

У оквиру тродневног програма обуке одржане су обуке на теме увода у основни концепт о људским правима, историјски развој људских права, наднационална заштита људских права, обука о одабраним питањима специфичним за Европску конвенцију о људским правима и актуелна питања у вези са EKLJP, организација, функционисање и актуелна питања у пракси Европског суда за људска права, процедурални захтјеви и услови прихватљивости апликација пред Европским судом за људска права.

Посебно су обрађене теме које се односе на поједина права из ЕКLJP, као: Право на правично суђење, право на слободу и безбиједност, право на имовину, право на слободу изражавања, право на поштовање приватног и породичног живота.

Трећег дана програма одржано је такмичење у презентацијама за судијске и тужилачке стручне сараднике о познавању судске праксе Европског суда за људска права и поједином праву из ЕКLJP, која се односе на сваку од земаља чији представници учествују у програму обуке, а жири за оцјењивање је био састављен од по једног представника из сваке националне правосудне институцие из земаља које учествују у програму.

Током трајања програмских активности, за представнике Центара за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске и Федерације БиХ је засебно уприличен пријем и састанак са Предсједником Правосудне академије Турске, током којег се разговарало о правцима будуће сарадње националних институција из ове двије земље.