Poštovani,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine, Udruženjem žena sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužitelja/tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Republike Srpske, Advokatskim komorama Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske, Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine te Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) organiziraju

XXI SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI

„IZAZOVI PRAVOSUĐA U PROCESUIRANJU NOVIH I TRADICIONALNIH OBLIKA KRIMINALITETA“

Neum, hotel „Zenit“, 31.maj/svibanj - 03.juna/lipnja.2023. godine 

Troškove sudjelovanja na savjetovanju učesnici snose sami. Za učešće na savjetovanju potrebno je da svaki sud, tužilaštvo, institucija ili učesnik osobno izvrše rezervaciju smještaja za vrijeme trajanja savjetovanja. Planirani dolazak i registracija učesnika na savjetovanju je 31.05.2023. godine a savjetovanje počinje 01.06.2023. i traje do 03.06.2023. godine.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti pozivno pismo, dnevni red, obrazac za prijavu učesnika I obrazac za rezervaciju hotelskih usluga.

U periodu od 08. – 12. maja 2023.godine, organizovana je studijska posjeta na poziv Akademije Evropskog prava (ERA) u Trijeru (Njemačka), u blizini Luksemburga. U studijskoj posjeti su učestvovali predstavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu i predstavnici advokatskih komora iz zemalja Zapadnog Balkana: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova. Ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, u ovoj studijskoj posjeti su učestvovali Tomislav Čavić - direktor Centra i Miodrag Bajić - v.d. Glavnog tužioca Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske i član upravnog odbora Centra.

Glavni cilj ove studijske posjete je da se učesnici upoznaju sa radom i misijom ERA, njenim aktivnostima, formatima i metodologijom obuke, o trenerima i ciljnim grupama obuke koja je u njihovoj nadležnosti, kao i da se uključe u sveobuhvatnu raspravu o potrebama i zajedničkim očekivanjima za obuke nosilaca pravosudnih funkcija u zemljama regiona o pravu Evropske Unije, a u kontekstu pristupanja ovih zemalja EU, kao i razvoj zajedničke strategije ERA obuka sa svim zainteresovanim stranama zemalja Zapadnog Balkana u narednim godinama.

U program ove studijske posjete su uključene plenarne sjednice, kao i odvojene sesije specifične za svaku zemlju posebno, kao i grupne sesije koje se odnose na struku, radi fokusiranja odgovarajućih potreba za obukom i diskusije koje su imale za cilj da otkriju koju ulogu bi ERA mogla imati u svakoj od zemalja i u kojim pravnim pitanjima, kao i o kojim temama bi mogla pružiti pomoć u smislu obuke na nacionalnom nivou, kao i šta bi ERA mogla ponuditi da doprinese regionalnoj saradnji i regionalnim obukama.

Na kraju studijske posjete je organizovana posjeta Evropskom sudu pravde u Luksemburgu sa prisustvovanjem suđenju i raspravi u konkretnom parničnom predmetu, te obilazak zgrade suda sa vodičem i sastanak i razgovor sa sudijom ovog suda Markom Ilešičem iz Slovenije.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из грађанскоправне области на тему: „Актуелна питанја из Закона о облигационим односима Републике Српске“. Семинар је одржан 06. марта 2023. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био проф. др сц. Слободан Станишић, адвокат из Бања Луке и професор на Паневропском универзитету „Апеирон“.  Семинару је присуствовало укупно 41 (четрдесетиједан) учесник, 39 из реда носилаца правосудних функција у Републици Српској и 2 приправника. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен. 

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ured za unutrašnju sigurnost), 9.marta 2023.godine, u prostorijama CEST-a, organizovao informativan seminar na temu „Upotreba sistema za balističku usporedbu - EVOFINDER“.

Seminar je otvorio i u ime Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, prisutne pozdravio g. Philippe Gangloff, ataše za unutrašnju sigurnost za Bosnu i Hercegovinu i u svom pozdravnom govoru istakao da je EVOFINDER sistem za balističko prepoznavanje, koji omogućava analizu municije i oružja, njihovu provjeru u zajedničkoj bazi podataka i eventualno poređenje slučajeva u cijeloj Bosni i Hercegovini. U okviru donacije, dodijeljen je i materijal za pristup i korištenje od strane svih policijskih agencija u zemlji. 

Edukatori na seminaru su bili g. Pascal Seurre, tehnički vojni savjetnik SALW u Regionalnoj kancelariji u Beogradu, Saša Jojić od strane laboratorija kriminalističke tehnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i g. Nicolas Chareyre, prvi dopredsjednik Suda u Lyonu, bivši zamjenik nacionalnog predstavnika Francuske u EUROJUST-u, bivši istražni sudija u Specijaliziranom međuregionalnom sudu u Lyonu.

20_2_23.jpg

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je u saradnji sa Atlantskom inicijativom u okviru projekta „Rod i pravosuđe“, a uz podršku Vlade Švedske, organizovao seminar iz krivičnopravne oblasti na temu: „Procesuiranje krivičnog djela silovanja u pravosudnoj praksi u BiH“. Seminar je održan 20. februara 2023. godine u hotelu „Marriott“ u Banjaluci, a edukatori su bili gospodin Miroslav Popović, sudija Osnovnog suda u Prijedoru, Prof.dr. Mile Šikman, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci i gospođa Olga Lola Ninković, voditelj Odjela za podršku svjedocima Okružnog suda u Banjaluci. Seminaru je prisustvovalo šesnaest učesnika iz reda sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, te predstavnici CEST-a i Atlantske inicijative.