На основу Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, у сарадњи са Нотарском комором Републике Српске, организовао семинар на тему „Извршна нотарска исправа (извршење на непокретностима)“.

Семинар је одржан 07. октобра 2021. године у просторијама ЦЕСТ-а у РС, а учесници су имали могућност да активност испрате и путем Cisco Webex комуникацијске платформе. Едукатор је била проф. др Ранка Рачић, редовна професорица Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

У закључном дијелу семинара нотарима је сугерисано да, приликом састављања нотарске извршне исправе, као независни носиоци јавне функције, учеснике материјалноправних односа упозоре на све релевантне околности њиховог правног односа. То, првенствено, у циљу уношења веће извијесности у правне односе њихових судионика, али и ради олакшавања каснијег одређивања и вођења извршног поступка на основу нотарске извршне исправе, те ради отклањања од нотара могућности његове дисциплинске одговорности и одговорности за штету.

Семинар је испратио 41 учесник из реда носилаца правосудних функција, нотара и представника академске заједнице.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ у РС), у складу са Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, организовао је семинар у оквиру пројекта „Рјешавање питања дугова и престанак пословања у Републици Српској“, који проводи Министарство правде Републике Српске, уз подршку Групације Свјетске банке и Владе Швајцарске, и у сарадњи са Правосудном комисијом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на тему: „Начин одржавања испитног и извјештајног рочишта “. Семинар, који је пратило око 40 учесника, од чега 14 носилаца правосудних функција из Републике Српске, одржан је 06. oктобра 2021. године путем Cisco Webex комуникацијске платформе. Едукатор је био мр Недељко Милијевић, судија Окружног привредног суда Бањалука и стални едукатор ЦЕСТ-а у РС.

Удружење тужилаца Федерације Босне и Херцеговине у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца Федерације БиХ и Центром за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске, те уз подршку Високог судског и тужилачког савјета БиХ- Пројекат јачања тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа, Мисије OSCE-a у БиХ, OPDAT-a, USAID-овог пројекта „Правосуђе против корупције“, UNICEF-а, Међународног форума солидарности „EMMAUS“, Центра за истраживање криминалитета (CPRC), Атлантске иницијативе у БиХ, Савјета Европе, IOM, АIRE Центра из Лондона, ТRIAL International и других партнера, у Неуму је одржало XIV Стручно савјетовање тужилаца у БиХ у периоду од 21. до 24. септембра 2021. године. Савјетовање је одржано уз поштовање важећих епидемиолошких мјера и препорука, уз приложене документе учесника у виду негативног PCR теста, потврде о преболованом COVID-19 или потврде о вакцинацији.

Савјетовању је присуствовало око 150 (стотинупедесет) учесника које су чинили  тужиоци, судије, чланови Високог судског и тужилачког савјета БиХ, представници струковних удружења у правосуђу, представници полицијских агенција, чланови академске заједнице, те представници међународних организација. Такође, учешће на Савјетовању узели су и представници правосудне заједнице из региона. Разговарало се о билатералној сарадњи у интересу струке и јачања професионалног интегритета, те размјене искустава у вези методологије сузбијања свих облика криминалитета. Ово уједно представља важан корак за унапређење односа и развијању сарадње међу тужиоцима цијелог регоиона.

Савјетовање се ове године одвијало синхронизовано у шест панела. Фокус је стављен на борбу против корупције и организованог криминала високог нивоа, процесуирање предмета ратних злочина, борбу против трговине људима, дјецу у контакту са законом и сукобу са законом, разматрање правосудног одговора у случајевима силовања и сексуалног узнемиравања у правосуђу у БиХ, кривична дјела почињена из мржње, те изазове у провођењу финансијских истрага у борби против организованог криминала и корупције.


Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-овог пројекта „Правда за свако дијете“, финансираног од влада Шведске и Швајцарске.  

Тако је   трећи овогодишњи семинар на тему: Примјена Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у пракси  одржан у просторијама ЦЕСТ-а у Бањалуци и путем аудио-визуелне апликације Cisco Webex. Едукатори су били вишегодишњи стручњаци из области малољетничког преступништва а то су г. Драган Улетиловић, судија Окружног суда у Бањој Луци и г. Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске. Семинару је присуствовало 15 (петнаест) учесника у просторијама ЦЕСТ-а и 7 (седам) путем Cisco Webex апликације.

Семинар је успјешно завршен и тиме завршена редовна специјалистичка обука из области малољетничког правосуђа за ову годину. Услов за стицање цертификата за поступање у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/10, 61/13 и 68/20), ове године је испунило   15 (петнаест) носилаца правосудних функција.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској  је у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини су, а у оквиру пројекта „Јачања тужилачких капацитета у систему кривичног правосуђа“ који спроводи Високи судски и тужилачки савјет БиХ уз подршку Владе Швајцарске, организовао завршну активност у оквиру специјалистичке обуке судија, тужилаца и припадника полицијских агенција на тему „Кибернетички криминал“. Обука је одржана у Требињу у периоду од 13. до 15. септембра 2021. године, уз присуство једанаест учесника. Едукатори су били г. Харис Локванчић, шеф дипломатског одјела, Амбасада Швајцарске у БиХ, гђа Биљана Јанковић, окружни јавни тужилац, Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци, г. Саша Петровић, истражилац, ФУП- Одјел за компјутерски криминал и г. Елдин Мулић, консултант за кибернетичку сигурност.

Током ове тродневне обуке едукатори су говорили више о уводу у даркнет, истрази и прикупљању електронских доказа, сарадњи са приватним сектором, а све попраћено симулацијама,  практичним примјерима и студијама случаја. Током трећег дана обуке извршена је додјела цертификата тужиоцима, судијама и полицијским службеницима који су били полазници на специјалистичкој обуци из области кибернетичког криминала. Специјалистичка обука трајала је током 2020. и 2021. године, а едукатори су били експерти специјализовани за откривање и процесуирање предмета кибернетичког криминала. Циљ програма специјалистичке едукације био је стицање основног и напредног знања о кибернетичком криминалу и електронским доказима, поступању у вези с њима, материјалним и процесним законима који се примјењују, технологијама, те хитним и ефикасним мјерама које треба провести.