U Banjaluci je dana, 8.9.2017. godine, održan seminar za stručne saradnike, pod nazivom „Postupanje s djecom i maloljetnicima u krivičnom i prekršajnom postupku“ 

U skladu sa Programom početne obuke za 2016. godinu, u  prostorijama Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS, održan je četvrti od ukupno pet ovogodišnjih seminara za stručne saradnike zaposlene u sudovima i tužilaštvima svih nivoa u Republici Srpskoj. Seminar je realizovan u saradnji sa UNICEF-om i isti nije dio Programa obavezne obuke za stručne saradnike već predstavlja njegovu svojevrsnu dopunu. Na ovom seminaru koji je pohađalo 12 učesnika, od strane edukatora gospodina Dragana Uletilovića, sudije za maloljetnike Osnovnog suda u Banjaluci i gospodina Dragoslava Erdelića, sudije Osnovnog suda u Banjaluci, obrađen je  Modul za stručne saradnike pod nazivom „Djeca u sukobu sa Zakonom u krivičnom i prekršajnom postupku“, a koji Modul je, u štampanoj verziji, uručen svim učesnicima seminara.

OKRUGLI STO

“Aktuelna praksa Okružnih sudova Bijeljina i Doboj”

U Bijeljini, dana 11. septembra 2017. godine, u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u RS, održan je okrugli sto iz građanskopravne oblasti na temu „Aktuelna praksa Okružnih sudova Bijeljina i Doboj“.

Okruglom stolu prisustvovale su sudije okružnih i osnovnih sudova,  a izlagači su bili sudija Okružnog suda u Bijeljini Vedrana Stojanović, i sudija Okružnog suda u Doboju, Vojka Prešić.

Na okruglom stolu vodila se aktivna diskusija i iznošeni stavovi u pogledu, kako primjene Zakona o parničnom postupku u praksi, tako i primjene određenih konkretnih materijalnih propisa. 

OKRUGLI STO

“Aktuelna praksa Okružnog suda u Banjaluci” 

U Banjaluci, dana 5. septembra 2017. godine, u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u RS, održan je okrugli sto na temu „Aktuelna praksa Okružnog suda Banja Luka“.

Okruglom stolu prisustvovale su sudije okružnih i osnovnih sudova, te okružni tužioci, a izlagači su bili Marija Aničić-Zgonjanin, predsjednica Okružnog suda u Banjaluci i Svetlana Marić, predsjednica Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Okružnog suda Banjaluka.

Akcenat je stavljen na primjenu novog Krivičnog zakonika RS, i analizirane su pojedine odredbe za koje sudije i tužioci smatraju da su sporne.

Дана, 4. септембра 2017. године, у просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, одржан је семинар у сарадњи са ИРЗ фондацијом из Њемачке, намијењен судијама и јавним тужиоцима, на тему „ Утицај Европског права на национално право“. Едукатори на овом семинару, који је похађало 16 учесника, су били др Златан Мешкић, професор Правног факултета Универзитета у Зеници и мр Давор Петрић, докторанд на катедри за Европско право Правног факултета Свеучилишта у Загребу. Оба едукатора су теоретска излагања допунили примјерима из закона и судске праксе својих земаља, што је резултирало веома активном дискусијом и и проширењем знања присутних судија и тужилаца, чиме је едукација у потпуности остварила свој циљ.

I Z V J E Š T A J

sa Državnog radnog sastanka o ''istragama i presudama slučajeva koji se tiču stranih terorističkih boraca (FTF) u Jugoistočnoj Evropi'' u Sarajevu, 06. – 07. septembar 2017.godine

U dane 06. - 07. septembar 2017.godine u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH u Sarajevu je održana dvodnevna Nacinalna radionica za Bosnu i Hercegovinu na temu: ''Istrage i sudsko odlučivanje u predmetima koji se odnose na terorizam i strane terorističke borce (FTF) u Jugoistočnoj Evropi, koja je organizovana od strane odjela Kancelarije UN za borbu protiv terorizma (UNODC), za policijske službenike bezbjedonosnih agencija u BiH i tužioce.

Radni sastanak je otvorila gdja Courtney Kline, službenik Ambasade SAD u BiH.

U uvodnoj sesiji prisutnima se obratio gdin Tomislav Čavić, Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj, koji se zahvalio partnerima iz Kancelarije UN u BiH na podršci i saradnji u realizaciji ovog značajnog projekta i tom prilikom istakao značaj teme ove radionice, kao i ozbiljnost prijetnje koji strani teroristički borci predstavljaju za svaku državu i društvo u cjelini i potrebi intenziviranja mjera i konkretnih akcija u borbi protiv međunarodnog terorizma, kao i potrebi stručnog  i kvalitetnog osposobljavanja policijskih službenika iz policijskih agencija, kao i tužilaca i sudija, koji se pravovremeno i na adekvatan način mogu suprostaviti izvršiocima i spriječiti izvršenje ovih krivičnih dijela.

Tomislav Čavić je ovom prilikom posebno naglasio da Visoki suudski i tužilački savjet BiH daje punu podršku osposobljavanju policijskih i pravosudnih kadrova u BiH za borbu i za suzbijanje ove vrste krivičnih dijela, očekujući da će se na tom planu postići zadovoljavajući rezultati.

Opširnije...