Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из ванпарничне области на тему: „Судска пракса из ванпарничних поступака“. Семинар је одржан 12. септембра 2022. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је била гђа Селма Шаћировић, судија Основног суда у Бијељини. Циљ овог семинара је упознавање учесника са актуелном судском праксом из ванпарничних поступака, те уједначавање судске праксе ванпарничних поступака. Семинару је присуствовало тринаест учесника, дванаест из реда носилаца правосудних функција Републике Српске и један приправник. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен.

6_7_9_22.jpg

Misija OSCE -a u BiH u saradnji sa Kancelarijom Savjeta Evrope u Sarajevu, Centralnom izbornom komisijom BiH i Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj je u periodu od 6-7.9. u Banjaluci realizovala drugu od planiranih četiri aktivnosti edukacije tužilaca i predstavnika policijskih agencija na temu „Efikasno istraživanje i procesuiranje krivičnih djela koja ugrožavaju ispravnost i integritet izbora“.

Predmetne aktivnosti se provode u skladu sa zaključcima VSTS-a BiH od 6. jula 2022. godine i zaključcima konferencije „Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti i integritetu izbora“ od 23 - 25. juna 2022. godine, kojima je pored ostalog utvrđena važnost i potreba organizacije edukacija iz oblasti povrede izbornog procesa, te istaknut značaj uspostavljanja kontinuirane i bliske saradnje između nadležnih tijela za provođenje izbora i nadležnih organa krivičnog pravosuđa, a radi zaštite integriteta izbornog procesa.


Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из привредноправне области на тему: „Степен правне заштите жига у Босни и Херцеговини“. Семинар је одржан 06. септембра 2022. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био мр Његослав Јовић, виши асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. Циљ овог семинара је боље разумијевање питања правне заштите интелектуалне својине као специфичне гране права, гдје постоји доста нејасноћа, а у којој области судови у Босни и Херцеговини немају богату праксу. Семинару су присуствовала четри учесника, један из реда носилаца правосудних функција Републике Српске и три судска приправника. Изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом учесника, семинар је изузетно успјешно завршен.

U periodu od 06. - 08. jula 2022.godine, u Beču – UN Internacional centru, održana je Regionalna konferencija na temu: '' Politike oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom'', koja je organizovana u okviru regionalnog projekta: '' Od nedozvoljenih finansijskih tokova do povrata imovine'', koji se realizuije od strane Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC) za Jugoistočnu Evropu, a na koju su kao učesnici pozvani Republički tužilac Tužilaštva RS, Federalni tužilac Tužilaštva FBiH, predstavnik VSTS BiH, Ministarstva pravde BiH, agencija za upravljanje oduzetom imovinom u entitetima i predstavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu zemalja Jugoistočne Evrope ( Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija ), a među kojima je konferenciji prisustvovao i Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske.

Projekat ima za cilj da unaprijedi kapacitete oko razvoja politika na oduzimanju nelegalno stečene imovine i sagledavanje trenutnog stanja oko oduzimanja nelegalno stečene imovine u zemljama regiona, te saradnja i jačanje odgovora na korupciju, kao i da ojača razmjenu iskustava i informacija i pomogne u uspostavljanju strategija za oduzimanje nelegalno stečene imovine i akcionih planova za sprovođenje strategije u svakoj od zemalja Jugoistočne Evrope.

Kroz dvodnevne sesije učesnici konferencije su se upoznali i sa stanjem razvoja domaćeg zakonodavstva u vezi sa oduzimanjem nelegalno stečene imovine u pojedinim zemljama regiona, sa fokusom na određivanje mape puta za buduće djelovanje na nacionalnom i regionalnom nivou i pružanje podrške u poboljšanju međusobne pravne pomoći između zemalja regiona u svrhu oduzimanja nelegalno stečene imovine.

Događaj je bio struktuiran na interaktivan način kako bi se omogućilo svim učesnicima da podjele svoje stavove, iskustva, ideje i pristupe ovoj problematici, uključujući prezentacije eksperata UNODC, kao i diskusije stručnjaka na pojedinim panelima.

Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине и Центар за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске, обиљежили су  20 година рада ових институција. Догађај је обиљежен 12. јула 2022. године у хотелу Европа у Сарајеву, а догађају су, поред представника правосудних институција у Босни и Херцеговини, присуствовали и партнери из цијелог региона, као и представници међународних организација с којима центри сарађују. Овом приликом су представљени и резултати рада регионалне сарадње коју центри проводе у сарадњи са AIRE Центром из Лондона, који је подржао овај догађај.

“Данашњи дан је важан из више разлога, а посебно ради јачања регионалне сарадње чији значај не треба посебно образлагати. Постигли смо много на путу развоја модела едукације судија и тужилаца, те данас можемо казати да наше установе прате савремене трендове и стандарде обуке носилаца правосудних функција. Посебна тема данас је родна равноправност, једна од кључних у сваком демократском друштву и у том морамо наставити дјеловати. „Задовољни смо што управо AIRE Центар, подржава ове активности обзиром на огромно искуство и досадашња изузетно позитивна искуства која сви у региону имају у сарадњи са овом свјетски познатом организацијом“, поручио је Арбен Муртезић, директор Центра за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине. Презентације су одржали Jean-Philippe Rageade, директор Академије европског права - ЕРА, Frederique Dubost, судија за везу за сарадњу у правосуђу на Западном Балкану - Француска, те предсједници Управног одбора ЦЕСТ-а ФБиХ Смајо Шабић, судија Кантоналног суда у Сарајеву и Управног одбора ЦЕСТ-а РС Даниела Миловановић, судија Врховног суда Републике Српске. Презентована је и сарадња са AIRE Центром која се реализује уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, као и други постигнути резултати едукације у правосуђу.

"Имамо прилику да сагледамо шта је урађено од почетка процеса реформе правосуђа у овој земљи, препознамо на чему требамо још да радимо, и разменимо искуства са водећим институцијама у Европи и региону. AIRE Центар, као организација која је посвећена јачању владавине права широм Европе, а која свој посебан фокус ставља на регион Западног Балкана, већ дуги низ година је партнер центара за едукацију судија и тужилаца Федерације БиХ и Републике Српске и због тога нам је посебно задовољство што смо данас овде", додала је директорица AIRE Центра-а, Biljana  Braithwaitе.

Директори центара за едукацију судија и тужилаца, г. Томислав Чавић и г. Арбен Муртезић су подијелили информације о постигнутим резултатима, те конкретним учинцима системског приступа континуираном образовању и усавршавању носилаца правосудних функција. Такође, овом приликом је потписан и меморандум о приступању свих правосудних академија и центара за обуку судија и тужилаца у регији Мрежи судија/суткиња посвећених јачању родне равноправности (Мрежа ГЦЈ - Gender Champions in Judiciary Network). На ову иницијативу се посебно осврнуо директор Центра за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске Томислав Чавић. "Радимо континуирано на развоју свијести код носилаца правосудних функција о потребама едукација и обуке. Вјерујем да смо за ових 20 година постигли тај циљ. Судије и тужиоци препознају важност сталног рада, информисања и тренинга. Велика ствар је да су данас са нама представници правосудних академија и институција из цијелог региона, али из цијеле Европе, што је још једна потврда нашег рада. Данашњом успоставом Мреже судија/суткиња посвећених јачању родне равноправности осигураћемо квалитетну едукацију носилаца правосудних функција у циљу јачања свијести о родној равноправности и сузбијању родних стереотипа и предрасуда као узрока дискриминације над женама", поручио је Томислав Чавић.

Потписани меморандуми о сарадњи озваничиће сарадњу институција за едукацију судија и тужилаца у региону уз координацију AIRE Центра и подршку Владе Уједињеног Краљевства. Сви учесници су поздравили постигнуте резултате центара за едукацију изразивши подршку добрим праксама ових институција.

Jubilej_col.jpg