U Neumu je dana 15. i 16. maja 2018.godine, u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH održana XIV Konferencija predsjednika sudova i glavnih tužilaca u Bosni i Hercegovini, na kojoj je ispred Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske učestvovao Direktor Tomislav Čavić.

Na konferenciji, koju je otvorio Predsjednik VSTS BiH gosp. Milan Tegeltija, učesnicima je prezentiran Godišnji izvještaj VSTS BiH za 2017.godinu, Godišnji izvještaj Ureda Disciplinskog tužioca VSTS BiH za 2017.godinu, te Preporuke ''Peer Review'', stručnih misija Evropske komisije, koje se odnose na imenovanje, ocjenjivanje, disciplinsku odgovornost i etiku, te na edukaciju i stručno usavršavanje nosilaca pravosudnih funkcija.

U okviru posebne tačke dnevnog reda ''Edukacija i stručno usavršavanje sudija i tužilaca'' predstavljen je desetogodišnji rad Centra za sudsku dokumentaciju VSTS BiH, kao i analiza iskazanih potreba nosilaca pravosudnih funkcija za edukacijom.

Drugog dana konferencije, održan je panel predsjednika sudova na kojem su razmatrane teme: Analiza efikasnosti i kvaliteta rada sudova, Rješavanje predmeta u razumnom roku, te teme koje su predložili predsjednici sudova za diskusiju.

Na odvojenom panelu glavnih tužilaca, razmatrane su teme: ''Peer Review'' preporuke koje se odnose na ocjenjivanje i imenovanje javnih tužilaca, Procesuiranje predmeta ratnih zločina u tužilaštvima u BiH i Procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma.

Na kraju, na plenarnoj sjednici predsjednika sudova i glavnih tužilaca su usvojeni zajednički zaključci koji se odnose na sudove i na tužilaštva u BiH.

U Brčkom, dana 11. maja 2018. godine, u zajedničkoj organizaciji Centara za edukaciju sudija i tužilaca u RS i FBiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta, održan je seminar na temu „Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova u BiH iz građanske oblasti“. Nakon što su predstavnike pozdravili predstavnici organizatora, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH je podsjetio prisutne na preporuke koje su usvojene na konferenciji koja je održana 6. i 7. novembra 2018. godine u organizaciji Ustavnog suda BiH i AIRE Centra, uz saradnju VSTS BiH pod nazivom: “Pravu na obrazloženu sudsku odluku kao segment prava na pravično suđenje.

U prvom dijelu seminara, sudija Vrhovnog suda Staka Gojković govorila je o pravu na obrazloženu sudsku odluku kao elementu prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, dok je u drugom dijelu izlaganje imala sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, sgđa Dragana Tešić. Oba izlaganja propraćena su aktivnim diskusijama.

Na Ilidži, u hotelu „Terme“, u periodu od 7.- 8. maja 2018. godine, održana je napredna specijalistička obuka za tužioce iz oblasti organizovanog i privrednog kriminala, na temu „Zakonitost dokaza i priprema optužnica – aktualni izazovi i dobre prakse“. Radi se o specijalističkoj obuci koja je započeta još 2016. godine, koju Centri za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS i FBiH implementiraju kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“. Ovaj seminar pored ovog projekta podržao je i USAID Projekat pravosuđa u BiH, a ujedno i poslednji u ovoj godini kada je u pitanju specijalistička obuka tužioca u okviru ovog projekta. Tužioci koji su ispunili uslove, u junu mjesecu će u okviru ovog projekta ići u studijsku posjetu u Cirih, Švicarska.

Obuci su prisustvovali već unaprijed delegirani tužioci svih nivoa tužilaštava entiteta, Brčko distrikta BiH, i Tužilaštva BiH, koji su dobili certifikate za prisustvo dvogodišnjoj obuci na ovu temu, i koji je sada nastavljaju u vidu napredne obuke. Grupa je proširena sa određenim brojem sudija iz okružnih i kantonalnih sudova, kako bi seminar bio što kvalitetniji.

Edukatori su bili: Dijana Kajmaković, tužilac Tužilaštva BiH i Hilmo Vučinić, sudija Suda BiH.

“Objavljivanje odluka sa punim obrazloženjem u disciplinskim predmetima koje se vode protiv sudija i tužilaca doprinosi uspostavi bolje disciplinske prakse. Takođe, na ovaj način jača se povjerenje javnosti u transparentnost disciplinskog postupka”, rekla je u Sarajevu disciplinska tužiteljica iz Kalifornije (SAD) Victoria Henley na seminaru za predstavnike pravosudne zajednice u Bosni i Hercegovini (BiH).

Ona je pojasnila kako je ključno detaljno obrazložiti razloge za donošenje određene odluke u disciplinskom predmetu protiv nekog sudije ili tužioca, te naglasila da je to neizostavna komponenta pravičnog suđenja.

“Od sudija i tužilaca očekuje se da poštuju etičke kodekse koji promovišu visoke standarde profesionalnog ponašanja. Transparentnost disciplinskih odluka i jačanje povjerenja građana ključni su u procesu integracija ka Evropskoj uniji. Upravo zato važno je da razgovaramo o ovim temama”, rekao je jedan od učesnika zamjenik glavnog disciplinskog tužitelja Mirza Hadžiomerović.

Ovaj seminar organizovali su su centri za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije BiH uz podršku USAID Projekta pravosuđa u BiH. Na seminaru je učestvovalo oko 40 predstavnika pravosudne zajednice u BiH, uključujući većinu članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH, članove disciplinskih komisija, te predstavnike Ureda disciplinskog tužioca i predstavnike Sekretarijata VSTV BiH.  

У просторијама Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у РС у Ул. Булевар војводе Степе Степановића 60 одржана је радионица „Условни отпуст са посјетом заводским институцијама“у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, а сходно Програму специјалистичке обуке за судије и тужиоце који поступају у предметима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у предметима у којима су дјеца и малољетници оштећени кривичним дјелом, у Бањалуци,

Едукатори су били Драган Улетиловић, судија за малољетнике Основног суда у Бањој Луци и Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција према малољетницима, Министартсво правде РС.

Након излагања, организована је посјета одјељењу Васпитно-поправног дома у КПЗ Туњице.