Udruženje sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija/sudaca Federacije Bosne i Hercegovine, Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskim komorama Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te Pravosudnom komisijom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, organizovalo je IV Savjetovanje iz prekršajnopravne oblasti, pod radnim nazivom „Uporedna analiza prekršajnog zakonodavstva u BiH i regiji“. Savjetovanje je organizovano u etno selu “Stanišići“ pored Bijeljine, u periodu od 17. do 19. juna 2021. godine.

Nakon uvodnog obraćanja predstavnika Udruženja sudija Republike Srpske, predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, predstavnika Ministarstva pravde RS, predstavnika Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS, predsjednika Okružnog suda u Bijeljini i predsjednika Osnovnog suda u Bijeljini, otpočeo je radni dio.

Savjetovanju je prisustvovalo oko 80 učesnika, i to 41 nosilac pravosudne funkcije iz BiH. Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS je i ove godine, kao jedan od suorganizatora Savjetovanja, u okviru svojih prava i obaveza, pružio podršku što uspješnijoj organizaciji i održavanju ovog Savjetovanja, koje ima tendenciju da preraste u tradicionalno.

Nakon izlaganja usvojeni su određeni zaključci, koji će biti blagovremeno učinjeni dostupnim zainteresovanim učesnicima.


 

У периоду од 2 - 5. јуна 2021. године у Неуму - хотел „Зенит“, одржано је XIX Савјетовање из кривичноправне области под радним насловом Актуелне теме из кривичноправне области у Босни и Херцеговини у 2020/2021. години“. Савјетовању је присуствовало 276 (двјестоседамдесетшест) учесника које су чинили судије, тужиоци, адвокати, правобраниоци, представници извршне и законодавне власти, чланови академске заједнице, те представници међународних организација и други припадници правничке професије из Босне и Херцеговине.

Савјетовање је организовало Удружење судија у Федерацији Босне и Херцеговине заједно са Центрима за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговине, Центрима за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске, Удружењем судија Босне и Херцеговине, Удружењем судија Републике Српске, Удружењем судија Суда Босне и Херцеговине, Удружењем жена судија Босне и Херцеговине, Удружењем тужилаца Босне и Херцеговине, Удружењем тужилаца Федерације Босне и Херцеговине, Удружењем тужилаца Републике Српске, Адвокатском комором Федерације Босне и Херцеговине, Адвокатском комором Републике Српске, Правосудном комисијом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине те Центром за истраживање политике супротстављања криминалитету (CPRC).

Савјетовање је организовано у складу са свим епидемиолошким мјерама које су биле на снази у том периоду,а организована је и могућност online праћења предавања- путем Cisco Webex платформе. Први дан Савјетовања одржано је пленарно предавање којем су биле посвећене најзначајније теме из кривичноправне области у 2020. и 2021. години. Други дан Савјетовања је подијељен на шест радних група уз подршку IOM, Атлантске иницијативе, Мисије OSCE-a у БиХ, DCAF-а и USAID-овог пројекта „Правосуђе против корупције“, док је током трећег и посљедњег дана одржана седма радна група, те завршни пленарни дио Савјетовања на којем су представљени извјештаји радних група и донесени закључци Савјетовања. И ове године су традиционално објављени радови излагача у часопису „Право и правда“, а закључци Савјетовања ће бити доступни и јавно објављени на страници ЦЕСТ-а РС.

 

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској је, и ове године, наставио са Програмом специјалистичке обуке за судије и јавне тужиоце који поступају у поступцима према малољетним извршиоцима кривичних дјела, као и у кривичним поступцима у којима се у улози оштећеног појављују дјеца, а уз подршку   UNICEF-Oвог пројекта „Правда за свако дијете“, финансираног од влада Шведске и Швајцарске.  

Тако је   први овогодишњи семинар на тему: „Међународни стандарди и психологија дјеце у контакту са законом“  одржан онлајн, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, путем Cisco Webex платформе, 9. и 10. јуна 2021. године, док су едукатори били г. Драган Улетиловић, судија Окружног суда у Бањалуци и гђа Олга Лола Нинковић, руководилац Одјела за подршку свједоцима, Окружни суд Бања Лука. У складу са дневним редом, током првог дана семинара, судија Улетиловић је говорио о малољетничком правосуђу као и о међународном оквиру малољетничког правосуђа, док су ,током другог дана семинара, учесници имали прилику да чују више о самој психологији дјеце и малољетника од госпође Нинковић, те компетенцијама дјеце за учешће у поступку, као и улогу стручних савјетника и праксу саслушања дјеце жртава у истрази и пред судом.

Семинар је успјешно завршен, а исти је пратило 40 (четрдесет) учесника из реда судија, тужилаца, стручних сарадника и стручних савјетника- психолога из правосудних институција Републике Српске.

Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у РС је, у сарадњи са Центром за едукацију судија и тужилаца у ФБиХ, а уз подршку Мисије OSCE-а у БиХ, и ове године, организовао наставак обуке на тему „Трговина људима“. Обука је одржана 31. маја 2021. године, путем Cisco Webex платформе, док су едукатори били госпођа Хајрија Хаџиомеровић Муфтић, едукатор ЦЕСТ-а ФБиХ и члан Ударне групе за борбу против трговине људима, госпођа Марија Анђелковић, представник невладине организације „Астра“ из Београда и господин Крешимир Камбер, правни савјетник у Европском суду за људска права у Стразбуру који су представили рецентну судску праксу у БиХ, Р. Србији и праксу Европског суда за људска права. Семинар је успјешно завршен и оцијењен највишом оцјеном, уз тенденцију наставка едукација из наведене области, имајући у виду важност и актуелност проблематике трговине људима, како у БиХ, тако и на регионалном и свјетском нивоу. Семинар је пратило 18 (осамнаест) носилаца правосудних функција из Републике Српске.

У оквиру Програма стручног усавршавања и почетне обуке за 2021. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС), уз подршку партнера IRZ- Фондације за међународну правну сарадњу из Њемачке, организовао је семинар на тему: „Врсте и престанак обавеза, промјена повјериоца и дужника према правилима Закона о облигационим односима“ који је одржан 28. маја 2021. године, путем Cisco Webex платформе. Едукатор на семинару је била гђа Невенка Митрић, судија Окружног суда у Бањалуци и вишегодишњи едукатор ЦЕСТ-а РС. Семинар је пратило укупно 19 (деветнаест) судија из Врховног суда Републике Српске, окружних и основних судова.

Након уводног обраћања представника ЦЕСТ-а РС и IRZ фондације, учесници су имали прилику да чују више врстама и престанку обавеза, испуњењу обавеза, те промјени повериоца и дужника према правилима Закона о облигационим односима. Излагања су се састојала из теоретског дијела, пропраћена примјерима из судске праксе. Такође, судија Митрић је говорила и о продаји непокретности, ништавости/рушљивости уговора, доцњи, застарјелости, обавезама насљедника, те другим важним питањима из праксе која су се наметнула кроз дискусију са учесницима.