Jahorina2_2023.jpg

U hotelu "Termag" na Jahorini, u periodu od 17.-20. oktobra 2022. godine, XVII Savjetovanje iz oblasti građanskog prava, na temu „Aktuelna pitanja iz oblasti građanskog prava u Bosni i Hercegovini, teorija-praksa“,  u organizaciji Udruženja sudija Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija u Fedaraciji Bosne i Hercegovini , Centrima za edukaciju sudija i (javnih) tužilaca u RS i FBiH, Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH i advokatskim komorama RS i FBiH.

Uvodno obraćanje su imali gdin Velimir Ninković, predsjednik Upravnog odbora  Udruženja sudija Republike Srpske, gdin Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog  sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, gdin Miloš Bukejlović, Ministar pravde Republike Srpske, gdin Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske i gdin Arben Murtezić direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon otvaranja Savjetovanja i uvodnih obraćanja, pristupilo se radnom dijelu Savjetovanja. Ove godine fokus je stavljen na najaktuelnije teme iz oblasti građanskog prava u BiH kao što su prodaja pod uslovom boljeg kupca (addictio in diem), obezbjeđenje naknade štete u obliku novčane rente i isplata ukupne svote, naknada štete koju državni službenici i zaposlenici počine u obavljanju službenih dužnosti, modernizacija  dostavljanja u parničnom postupku, dvije decenije od donošenja zakona o parničnom postupku – da li je vrijeme za donošenje novog zakona, pravne dileme u vezi sa surogat materinstvom u nacrtu novog građanskog zakonika republike srbije, bračna stečevina i primjena načela povjerenja u zemljišne knjige. Tokom drugog dana Savjetovanja održane su dvije katedre, iz građanskopravne oblasti na temu Novine u porodičnom zakonodavstvu Republike Srpske  i primjena novog Porodičnog zakona, te katedra iz  privredne oblasti. Tokom trećeg dana Savjetovanja, pored katedre iz građanskopravne oblasti i teme diskriminacije, održane su još tri katedre i to katedra iz međunarodne pravne pomoći u građanskim stvarima, katedra iz privredne oblasti, gdje su obrađene teme stečajnog i likvidacionog postupka i katedra iz upravne oblasti.

Savjetovanju je prisustvovalo 485 (četristoosamdesetipet) učesnika i to: sudije, advokati, notari, stručni saradnici iz pravosuđa, kao i predstavnici akademske zajednice, pravobranilaštava, VSTS- a BiH i drugih institucija iz cijele Bosne i Hercegovine. 

SARAJEVO, 11-12. oktobra - U organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Centra za Edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, održala se "Regionalna konferencija institucija za edukaciju u pravosuđu - nezavisnost i nepristrasnost". 

Regkonf3_2023.jpg

Cilj konferencije je stvaranje platforme za razmjenu iskustava i ideja među predstavnicima akademija/centara za obuku sudija i tužilaca iz regije, Akademije za evropsko pravo, Evropske pravosudne trening mreže, kao i predstavnika pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Konferencija također ima za cilj istražiti aktuelne teme i izazove u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, te saradnje tužilaštava i agencija za provedbu zakona, i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

- Izuzetna mi je čast što smo uspjeli organizovati jedan ovakav događaj. Odlično je kada je na jednom mjestu ovoliko direktora i predstavnika institucija iz pravosuđa i institucija koja se bave edukacijom u pravosuđu. Nezavisnost i nepristrasnost su suština i temelj svega onoga čime se pravosuđe bavi. U SAD-u gotovo 50 posto svih edukacija za sudije i tužioce otpada upravo na etičke principe, a ovo su svakako dva najvažnija. Bilo šta što se tiče pravosuđa, tumačenja zakona, svega onoga što smatramo esnafskim, zanatskim, ništa ne vrijedi bez čvrstih temelja, čvrstog oslonca na nezavisnost i nepristrasnost u pravosuđu - izjavio je Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. 

Murtezić je skrenuo pažnju i na to kako se u našoj javnosti smatra da su većina sudija i tužilaca politički podobne i namještene ličnosti, no kako to ipak nije istina i da su to uglavnom profesionalci koji sa najvećom odgovornošću, nepristrasno obavljaju svoj posao.

- Tema nepristrasnosti i nezavisnosti pravosuđa je uvijek aktuelna, pogotovo u bosanskohercegovačkom društvu, zbog toga što je povjerenje javnosti poljuljano kada je u pitanju nezavisnost pravosuđa. Uzrok tome je najvjerovatnije neprocesuiranje krivičnih djela korupcije, odnosno visoke korupcije, zbog čega je opšti stav da je pravosuđe u raljama politike. Garancija nezavisnosti pravosuđa je prije svega integritet pravosuđa, koji se mora unaprijediti kao i procesuiranje krivičnih djela visoke korupcije i organizovanog kriminala, jer to su prioriteti da bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju. Na tome još treba da se radi, pošto su nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa osnove vladavine prava u jednoj državi - poručio je Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u RS-u.

Tokom dva dana konferencije, jučer i danas,  otvoreno je niz tema i pitanja koja se bave problematikom uspostavljanja nezavisnosti i nepristrasnosti u pravosudnim institucijama. Konferencija će omogućiti učesnicima da prodube svoje razumijevanje i razmijene najbolje prakse u ovoj ključnoj oblasti pravosuđa.

- Konferencija je zaista vrlo značajan događaj i teme poput nezavinosti, integriteta i nepristrasnosti pravosuđa su ključne. Impresioniran sam učesnicima same konferencije kao i panelistima. Ova tema nije specifična samo za regiju, ovo je tema o kojoj se na redovnom nivou razgovara u svim zemljama članicama EU, tako da mi je jako dobar znak da se o ovoj temi razgovara i u regiji. Svjestan sam činjenice da situacija u BiH nekada nosi više izazova nego u drugim zemljama. Moja institucija je ponudila svoju podršku u smislu obuke i prenošenja znanja, da bi se mogli nositi sa takvim izazovima. Nadam da će se Bosna i Hercegovina ubrzo pridružiti našoj akademiji - izjavio je Jean-Philippe Rageade, direktor Akademije evropskog prava.

Akademija evropskog prava je osnovana prije 30 godina na inicijativu Evropskog parlamenta. Neprofitna je javna organizacija, sponzorirana od svih zemalja članica Evropske unije. Misija Akademije je promocija dobrog razumijevanja i dobrih praksi evropskih zakona, kako među zemljama članicama EU, tako i u zemljama koje su kandidatkinje za članstvo.

- Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa su kamen temeljac na kojem se gradi efikasno pravosuđe. Institucije koje se bave obukom sudaca i tužioca su ključne da bi pomogle u tom naporu. Naša mreža okuplja sve institucije koje se bave obukom sudaca i tužioca u Evropskoj uniji, ali okupljamo i članove van EU. Pošto je ovo stalni izazov svima nama u Evropi, mi se s tim izazovom moramo nositi zajedno, tako što dijelimo znanje, organiziramo obuke i na taj način omogućavamo nezavisnost i nepristranost, odnosno podržavamo vladavinu zakona - poručila je Ingrid Derveaux, generalna sekretarka Evropske pravosudne mreže.

Konferencija će doprinijeti jačanju pravosudnih institucija u regiji i Bosni i Hercegovini, te će promovirati vrijednosti nezavisnosti i nepristrasnosti kao temelja pravde i vladavine zakona, sapćeno je iz Centra za edukaciju sudija i tužilaca. 

Regkonf1_2023.jpg

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo izvještaj, zaključke i preporuke sa XXI Savjetovanja iz krivičnopravne oblasti "Izazovi pravosuđa u procesuiranju novih i tradicionalnih oblika kriminaliteta, koje je održano u Neumu 1-3.juna 2023-e godine.

ZAKLJUČCI

U okviru projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija pod nazivom „Jačanje vladavine okolišnog prava u Bosni i Hercegovini“ u Konjicu 20-22.9. je održan trodnevni stručni seminar pod nazivom „Krivično-pravna zaštita okoliša/životne sredine“. Seminar je okupio 45 tužilaca, sudija, ekoloških i kriminalističkih inspektora, te predavača i eksperata iz oblasti okolišnog prava iz BiH, Srbije i Francuske. 

Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS je na otvaranju seminara naglasio „Klimatske promjene i prijetnje po okoliš nastavljaju da se intenziviraju, što predstavlja sve veći izazov za čovječanstvo, a razumijevanje i primjena ekološke pravde, vladavine prava i krivično-pravne zaštite okoliša, je još uvijek na margini. Potrebne su dodatne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u ovoj oblasti“.

Projekat „Jačanje vladavine okolišnog prava u BiH“ podrazumijeva unapređenje pristupa okolišnoj pravdi, promoviranje ljudskih prava i izgradnju kapaciteta sudija, tužilaca i inspektora za otkrivanje, procesuiranje i dokazivanje prekršaja i krivičnih djela protiv okoliša. S obzirom da je BiH u decembru 2022. godine dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, jedan od imperativa je usklađivanje njenog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti. Stoga je jedan od prioriteta projekta usmjeren i na analiziranje usklađenosti i donošenje preporuka u tom pogledu.

Zadovoljstvo nam je informisati Vas da je USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije (Projekt), između ostalog, izradio nekoliko praktičnih alata/publikacija čija bi primjena doprinijela unapređenju sudskih i tužilačkih praksi u radu na najsloženijim predmeta korupcije, privrednog i organizovanog kriminala – faze optuženja i odmjeravanja kazne. 

ANALIZA KAZNENE POLITIKE U PREDMETIMA KORUOCIJE, PRIVREDNOG I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

PRIRUČNIK ZA ODLUČIVANJE O OPTUŽNICI

KONTROLNA LISTA ZA PRIPREMU OPTUŽNICA