(7.3) 13-14.10.Banja Luka-Specijalizacija tužilaca "Kibernetički kriminal"