U periodu od 1-3. juna 2023. godine u Neumu - hotel „Neum“, održano je XXI Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti pod radnim naslovom „Izazovi pravosuđa u procesuiranju novih i tradicionalnih oblika kriminaliteta“. Savjetovanju je prisustvovalo 423 učesnika koje su činili sudije, tužioci, advokati, pravobranioci, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, članovi akademske zajednice, te predstavnici međunarodnih organizacija i drugi pripadnici pravničke profesije iz Bosne i Hercegovine.

Savjetovanje je organizovalo Udruženje sudija u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske, Udruženjem sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem sudija Republike Srpske, Udruženjem sudija Suda Bosne i Hercegovine, Udruženjem žena sudija Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženjem tužilaca Republike Srpske, Advokatskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, Advokatskom komorom Republike Srpske i Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Prvi dan Savjetovanja održano je plenarno predavanje kojem su bile posvećene najznačajnije teme iz krivičnopravne oblasti u 2022. i 2023. godini. Drugi dan Savjetovanja je podijeljen na pet panela i to: Kibernetički - cyber kriminal, Korupcija i organizovani kriminal visokog nivoa, Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelima - primjeri dobre prakse i značaj regionalne saradnje, Krivičnih djela izborne prevare i Trgovina ljudima. Paneli su organizovani uz podršku Ministarstva pravosuđa SAD / Program za razvoj, pomoć i edukaciju

tužilaštava u inostranstvu (US DoJ/OPDAT), USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije, AIRE Centra/Regionalna antikorupcijska inicijativa/CPRC, Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini.

Trećeg i posljednjeg dana je održan panel Zajedničkog koordinacionog tijela udruženja sudija i tužilaca u BiH (ZKT), te završni plenarni dio Savjetovanja na kojem su predstavljeni izvještaji radnih grupa i doneseni zaključci Savjetovanja. I ove godine su tradicionalno objavljeni radovi izlagača u časopisu „Pravo i pravda“, a zaključci Savjetovanja će biti dostupni i javno objavljeni na stranici CEST-a RS.

Neum_2.jpg