Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ( u daljem tekstu: CEST) je u saradnji sa Francuskom ambasadom u Bosni i Hercegovini (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ured za unutrašnju sigurnost), 9.marta 2023.godine, u prostorijama CEST-a, organizovao informativan seminar na temu „Upotreba sistema za balističku usporedbu - EVOFINDER“.

Seminar je otvorio i u ime Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, prisutne pozdravio g. Philippe Gangloff, ataše za unutrašnju sigurnost za Bosnu i Hercegovinu i u svom pozdravnom govoru istakao da je EVOFINDER sistem za balističko prepoznavanje, koji omogućava analizu municije i oružja, njihovu provjeru u zajedničkoj bazi podataka i eventualno poređenje slučajeva u cijeloj Bosni i Hercegovini. U okviru donacije, dodijeljen je i materijal za pristup i korištenje od strane svih policijskih agencija u zemlji. 

Edukatori na seminaru su bili g. Pascal Seurre, tehnički vojni savjetnik SALW u Regionalnoj kancelariji u Beogradu, Saša Jojić od strane laboratorija kriminalističke tehnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i g. Nicolas Chareyre, prvi dopredsjednik Suda u Lyonu, bivši zamjenik nacionalnog predstavnika Francuske u EUROJUST-u, bivši istražni sudija u Specijaliziranom međuregionalnom sudu u Lyonu.