Dokumenti centra

Categories

Documents

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o CEST RS 2007

About The Centre

Biblioteka CEST RS - lista knjiga

Godisnja prijava za seminar

Kalendar 2023

Kalendar 2024

Prijava na javni konkurs

Prirucnik AIRE latinica

Prirucnik za obuku AIRE cirilica

Prirucnik za obuku AIRE latinica

Program 2022

Program 2023

Program 2024

Regionalni izvjestaj o femicidu

Registration form 11 2019 (2)

Statut Centra Engl.

Statut CEST

Strategija 2017 2020

Vodic na temu visokotehnoloskog kriminala

Zakon o Centru za edukaciju sudija i tuzilaca u RS