Seminari 2018

Categories

(1.1) 5-6.2.Sarajevo-Arbitraža

(1.2) 7-8.2.Sarajevo-Korupcija

(1.3) 8.2.Sarajevo-E-učenje "Zabrana diskriminacije"

(1.4) 9.2.Banja Luka-Nova rješenja u materijalnom krivičnom zakonodavstvu u svjetlu donošenja KZ RS

(1.5) 19.2.Banja Luka-Metodologija izrade sudske odluke u građanskom postupku

(1.52) 21-22.2.Sarajevo-Kibernetički kriminal

(1.6) 28.2.Banja Luka-Razlikovanja kr.djela trgovina ljudima/djecom i drugih kr.djela koja za posljedicu imaju seksualno iskorištavanje žrtve

(1.7) 2.3.Banja Luka-Glavni pretres

(1.8) 5.3.Banja Luka-Modul1 "Nosioci pravosudne funkcije i društvo"

(1.9) 9.3.Banja Luka-Unovčenje imovine stečajnog dužnika i prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica

(2.0) 13-14.3.Čapljina-Organizovani privredni kriminal

(2.1) 15.3.Sarajevo-Seksualno nasilje nad djecom i odraslima

(2.2) 19-20.3.Banja Luka-Sistem elektronskog pristupa dokazima MKSJ-a

(2.3) 20.3.Teslić-Izrada budžeta i fiskalna procjena

(2.4) 21-22.3.Sarajevo-Posebne istražne radnje i ljudska prava

(2.5) 22.3.Banja Luka-Seksualno nasilje nad djecom i odraslima

(2.6) 22-23.3.Teslić-Zaštita od diskriminacije

(2.7) 27-28.3.Teslić-Korupcija u javnim nabavkama

(2.8) 29.3.Banja Luka-Postupak za izdavanje kaznenog naloga

(2.9) 4.4.Banja Luka-Trgovanje hartijama od vrijednosti

(3.0) 5.4.Banja Luka-Upravljanje sudskim postupkom i organizacija vremena

(3.3) 13.4.Zvornik-Pokretanje postupaka u predmetima diskriminacije pred sudovima BiH i ESLJP

(3.5) 17.4.Sarajevo-Pregovaranje u krivičnom postupku

(3.6) 18-19.4.Teslić-Unapređenje saradnje i razmjena iskustava u predmetima nasilja u porodici

(3.7) 19-20.4.Neum-Zaštita od diskriminacije

(4.0) 26-27.4.Trebinje-Zaštita od diskriminacije

(4.1) 30.4.Banja Luka-Uslovni otpust sa posjetom zavodskim institucijama

(4.2) 11.5.Brčko-Pravo na obrazloženu sudsku odluku u praksi redovnih sudova BiH u građanskoj oblasti

(4.5) 15.5.Sarajevo-Korištenje forenzičke nauke u krivičnom postupku za tužioce i OSL

(4.8) 24-25.5.Teslić-Pisanje optužnica,žalbi i drugih akata

(5.5) 6-9.6.Neum-XVII Savjetovanje iz krivičnopravne oblasti