(6.5) 11.9.Mjenica sa protestom i povratnim računom,potrebnim za zasnivanje potraživanja kao vjerodostojna isprava