(5.6) 29.6.Banja Luka-Sticanje prava svojine prema Zakonu o stvarnim pravima RS

Documents