(4.4) 18-19.5.Sarajevo-Izrada presude i analiza dokaza u predmetima ratnih zločina