(3.1) 2.4.Sarajevo-Krivična djela počinjena iz mržnje