(2.7) 19-20.3.Banja Luka-Rasprava o pojedinim pitanjima sudske prakse iz građanske oblasti