(2.6) 18.3.Banja Luka-Zakon o zabrani diskriminacije i međunarodni standardi koji se odnose na diskriminaciju