(2.2) 9-10.3.Zenica-Zaštita prava vlasništva iz čl.1 Protokola 1 uz EKOLJP