(3.6) 10-11.4.Teslić-Istraga i procesuiranje kr.djela vezanih za narkotike