(1.6) 16-17.2.Specijalistička obuka za sudije/tužioce za rad na predmetima korupcije i organizovanog kriminala