(914) 30.11.Banja Luka-Uloga notara u ostavinskom postupku