(2.5) 28.3.Postupak likvidacije pravnih subjekata po službenoj dužnosti