(8.7) 20.9.Banja Luka-Socijalna amneza i Princip oportuniteta