(7.1) 18-19.6.Sarajevo-Vještine pisanja optužnica i sudskih odluka