(920) 1.12.Banja Luka-Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka