(902) 18-21.10.Jahorina-XI Savjetovanje iz građanskopravne oblasti