(4.5) 11-12.5.Sarajevo-Pregovaranje o krivnji u predmetima ratnih zločina