(7.2) 6.11.Bijeljina-Aktuelna praksa Okružnih sudova u Bijeljini i Doboju