(6.3) 30.9-1.10.Banja Luka-Edukacija edukatora

Documents

Materijal izrada dobrih prezentacija

Materijal karakteristike odraslih u ucenju

Materijal principi ucenja odraslih

Prezentacija nasilje u porodici

Prezentacija rod

Prezentacija rod i pravosudje