(5.9) 13.9.Foča-Aktuelna praksa Okružnih sudova u I.Sarajevu i Trebinju