Seminari 2012

Categories

(1.3) 15.2.Tteslić-Izvrsno pravo

(1.4) 16.2.Banja Luka-Specijalistička obuka

(1.5) 21.2.Banja Luka-Izvrsno pravo

(1.7) 2.3.Banja Luka-Reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja

(1.9) 5.3.Banja Luka-Prekrsajno pravo

(2.0) 6.3.Bijeljina-Zakon o zabrani diskriminacije

(2.1) 12.3.Banja Luka-Izvrsno pravo

(2.1.3) 15.3.Banja Luka-Privredno pravo

(2.3) 20.3.Banja Luka-Zagovaračke aktivnosti sudija i tuzilaca u skladu sa etičkim kodeksima

(2.5.1) 28.3.Banja Luka-Prevencija trgovine ljudima

(2.6) 30.3.Teslić-Unapređenje rada sluzbi sudskih izvrsilaca

(2.7) 2.4.Banja Luka-Zakon o zabrani diskriminacije

(2.8) 5.4.Banja Luka-Stvarno pravo

(2.9) 10.4.Banja Luka-Neovlastena proizvodnja i promet opojnih droga i Omogućavanje uzivanja op.drog

(3.0) 12.4.Banja Luka-Izvrsno pravo

(3.1) 17.4.Banja Luka-Modul II (građanska oblast)

(3.2) 20.4.Banja Luka-Primjena zakonodavstva za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici

(3.3) 27.4.Teslić-Rad sudskog izvrąioca na terenu

(3.5) 14.5.Teslic-Prodaja pokretnih stvari

(3.8) 21.5.Banja Luka-Modul III Krivicna oblast-pocetna obuka

(3.9) 23.5.B.Luka-Regres,zak.subrogacija u os.od odgovornosti/Odgovornost javnih preduzeca za puteve

(4.1) 28-29.5.Neum-Konferencija "Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima"

(4.2) 28.5.Banja Luka-Prodaja pokretnih stvari

(4.8) 15.6.Banja Luka-Posebne istrazne radnje

(4.9) 18.6.Banja Luka-Modul IV-Izvrsna i vanparnicna oblast

(5.0.1) 21.6.Mrakovica-Edukacija edukatora

(5.1) 25.6.Banja Luka-Stecaj i Zakljucenje st.postupka u slucaju nedovoljnosti stecajne mase

(5.3) 29.6.Vlasic-Sudstvo i mediji

(5.4) 28-29.6.Neum-Tehnike pisanja i analiza pravnih dokumenata

(5.5) 3.9.B.Luka-Primjena mult.referalnih mehanizama na sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici

(5.9) 12.9.Banja Luka-Građanska oblast

(6.1) 20.9.Banja Luka-Radno i nasljedno pravo

(7.1) 17-20.10.Jahorina-VII Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(7.2) 30.10.Banja Luka-Početna obuka"Modul 1 I godina"

(7.3) 5.11.Banja Luka-Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima,sa posebnim osvrtom na Haske k.

(7.4) 8-9.11.Banja Luka-Specijalistička obuka

(7.5) 12.11.Banja Luka-Prekrsajno pravo

(7.8) 23.11.Banja Luka-Istrazivanje i istrazivacke sposobnosti

(7.9) 26.11.Banja Luka-Upravno pravo

(7.9.1) 28.11.Banja Luka-Metodologija izrade presude u krivicnom postupku (pocetna obuka)

(8.0) 3.12.Banja Luka-Menadzment i CMS/TCMS