Seminari 2011

Categories

(1.1) 20-21.1.Banja Luka-Sloboda govora sudije i tužioca u skladu sa Kodeksom i etikom

(1.2) 8.2.Banja Luka-Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

(1.4) 11.2.Banja Luka-Izvršenje na osnovu zakona o zalozi i izvršenje na pokretnim stvarima

(1.5) 24-25.2.Banja Luka-Projekat-Maloljetnici

(1.6) 25.2.Mrakovica-Radno pravo

(1.7)4.3.Banja Luka-Prekoračenje optužbe i granice disponiranja optužnicom

(1.8)7.3.Banja Luka-Novi zakon o autorskim i srodnim pr./Zabrane u poslovanju sa hartijama od vr.

(1.9)10-11.3.Banja Luka-Početna obuka "Modul 1-građanska oblast"

(2.0)17.3.Banja Luka-Međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima

(2.0.1)17-19.3.Sarajevo-Vještina zastupanja

(2.1)18.3.Doboj-Akt.pitanja iz prakse na području Okr.sudova Doboj i Bijeljina

(2.2)25.3.Banja Luka-Problemi u vezi sa primjenom pojedinih odredaba ZOP-a

(2.3)28-29.3.Banja Luka-Pristup spisima MKSJ

(2.4)1.4.Banja Luka-Primjena Zakona o ravnopravnosti polova

(2.5)4-5.4.Teslić-Prezentacija Priručnika za sudske izvršioce

(2.5.2) 11.4.Banja Luka-Uporedni prikaz upravnog spora; Ponavljanje upravnog spora

(2.5.3) 12.4.Banja Luka-Razmatranje sporazuma o priznanju krivice i izrada presude

(2.5.4) 15.4.Mrakovica-Prezentacija Priručnika za sudske izvršioce

(2.5.5) 13-15.4.Sarajevo-Edukacija edukatora

(2.7.2) 28.4.Banja Luka-Odnos redovnog sudstva i Ustavnog suda BiH

(2.9) 3-4.5.Banja Luka-Pristup spisima MKSJ

(3.0) 5.5.Banja Luka-Rasprava pred drugostepenim sudom i kumulacija zahtjeva

(3.1) 10.5.Banja Luka-Izvršno pravo

(3.2) 12.5.Teslić-Konferencija

(3.4) 19-20.5.Jahorina-Projekat ratni zločin

(3.6) 27.5.Banja Luka-Privredno pravo

(3.7) 30.5.Banja Luka-Nasljeđivanje po testamentu i po zakonu i raspravljanje zaostavštine

(3.7.2) 31.5.Banja Luka-Odmjeravanje kazne

(3.8) 2-3.6.Teslic-Primjena zakonodavstva za sprijecavanje i suzbijanje nasilja u porodici u RS

(3.8.1) 3.6.Banja Luka-Procjena zakona o parničnom postupku u Bosni i Hercegovini

(4.0) 14.6.Banja Luka-Evaluacija dječijih iskaza u slučajevima seksualne zloupotrebe

(4.1) 16.6.Banja Luka-Početna obuka-Modul 2

(4.5) 8-9.9.Neum-Izbor istraznih radnji, metoda i tehnika u istrazivanju ratnih zlocina

(4.6) 16.9.Banja Luka-Modul IV-Nosioci pravosudne funkcije i drustvo (pocetna obuka)

(4.7) 19-20.9.Banja Luka-Izbor i izricanje kr.sankcija prema maloljetnicima

(4.9) 23.9.Banja Luka-Stečajni postupak-stranke i organi

(5.0) 26.9.Banja Luka-Kibernetički kriminal-kriminal visoke tehnologije

(5.1) 28.9.Banja Luka-Ugovor o poklonu i ugovor o doživotnom izdržavanju

(5.1.2) 29-30.9.Teslić-Napredne vještine zastupanja u predmetima ratnih zločina

(5.2) 30.9.Banja Luka-Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja ugovora

(5.3) 5.10.Bijeljina-Aktuelna praksa Okružnih sudova Doboj i Bijeljina

(5.5) 10.10.Banja Luka-Predmet upravnog spora

(5.6) 14.10.Banja Luka-Modul3-Alternativno rješavanje sporova

(5.7) 17.10.Banja Luka-Aktuelna praksa Okružnog suda u Banjaluci

(5.8) 20-22.10.Jahorina-Savjetovanje iz građanskopravne oblasti

(6.3) 7.11.Banja Luka-Aktuelna pitanja iz prakse na području Okružnog suda u Banja Luci

(6.4) 10.11.Banja Luka-Savremene metode otkrivanja organizovanog kriminala

(6.5) 11.11.Banja Luka-Zakon o stvarnim pravima i Građanska odgovornost poslodavca i pravnih lica

(6.8) 2.12.Banja Luka-Promjene pravne forme pr.drustava i izvodjenje dokaza vjestacenjem

(6.9) 6.12.Banja Luka-Rješavanje sporova sa elementom inostranosti i Međunarodni ugovori

(6.9.1) 12.12.Banja Luka-Iskustva u primjeni ZOOBS-a BiH i izvršenje prekršajnih sankcija