(2.3) 26.3.Banja Luka-Preuzimanje akc.društava prema Zakonu o preuzimanju akc.društava

Documents

Izvještaj

Materijal B.Skoko

Prezentacija B.Jovetic