(6.2.1) 9-12.11.Sarajevo-Donošenje sudskih odluka u predmetima kršenja prava intelektualnog vlas.