(1.7) 09.03.Banja Luka-Uloga notara u pravnim posl. koji za predmet imaju prenos sticanja vlasništva

Documents

Izvještaj