Poštovani,
 
Pred vama se nalazi kalendar planiranih aktivnosti u okviru edukacije sudija i tužilaca u 2015.godini. Želimo da na ovaj način, raspored aktivnosti CEST-a, učinimo dostupnim svim korisnicima. U toku godine su moguće i izmjene u kalendaru o čemu ćemo blagovremeno obavještavati.