1. decembra 2022.godine, u Beogradu je u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC), kroz Globalni program za vatreno oružje (GFP) održan Drugi regionalni sastanak o sudskoj praksi koja se odnosi na vatreno oružje: ''Sporna pravna pitanja i priprema drugog izdanja UNDOC GFP zbirke sudske prakse na Zapadnom Balkanu'', na kojoj su učestvovali sudije krivičari, javni tužioci i prestavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu zemalja Zapadnog Balkana iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, među kojima su iz Republike Srpske pored direktora Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca, sastanku prisustvovali i Glavni republički javni tužilac i specijalni tužilac u Republici Srpskoj, jedan tužilac iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i jedan sudija iz Okružnog suda u Bijeljini.

Cilj konferencije je razmatranje spornih pravnih pitanja, pregled procesnih problema u krivičnim postupcima i usklađivanje sudske prakse u krivičnim predmetima koji se odnose na vatreno oružje.

Učesnici sastanka su prezentovali zakonska rješenja o oružju i municiji i primjeni relevantnih zakonskih odredbi u krivičnim postupcima u svakoj od zemalja regiona i potencijalna nova rješenja za unapređenje relevantnih odredbi materijalnog i procesnog krivičnog zakonodavstva, koje se odnose na borbu protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem.

Predstavnici UNODC su istakli dosadašnju uspješnu saradnju i zahvalili se učesnicima na doprinosu koji su dali na izradi prvog izdanja Zbirke sudske prakse i upoznali ih sa planovima u pripremi za drugo izdanje UNODC Zbirke sudske prakse, u kom cilju su od učesnika prikupili pripremljene presude iz pravosnažno presuđenih predmeta koji se odnose na sporna pravna pitanja i radnje nelegalne proizvodnje, nošenja, nabavke i prodaje vatrenog oružja, uključujući i predmete koji se odnose na organizovan kriminal i promet većih količina oružja, kao i otkrivanju vatrenog oružja, dijelova i municije u poštanskim pošiljkama.

Kroz interaktivne diskusije svim učesnicima sastanka je omogućeno da iznesu svoja iskustva i stavove, kao i ideje o pristupu rješavanja ove problematike, uključujući prezentacije eksperata UNODC, kao i javnih tužilaca i sudija krivičnih odjeljenja iz zemalja Zapadnog Balkana.