U periodu od 08. - 10. novembra 2022.godine, u Beogradu je u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za pitanja droge i kriminala (UNODC), održana konferencija na temu: '' Uloga tužilaca u krivičnopravnom odgovoru na ilegalnu trgovinu vatrenim oružjem'', na kojoj su učestvovali javni tužioci i prestavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu zemalja Zapadnog Balkana, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, među kojima su i predstavnici Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj.

Cilj konferencije je razmatranje uloge tužilaca u krivičnopravnom odgovoru na ilegalnu trgovinu vatrenim oružjem i utvrđivanje mjera za njeno jačanje, a konkretnije je pažnja posvećena razmatranju procesne nadležnosti tužilaca i identifikovanju izazova za kojima se susreću u radu, razmjeni informacija između tužilaca i istražitelja, razmatranju sudske prakse, spornih pravnih pitanja, kao i primjena posebnih dokaznih radnji.

Učesnici sastanka su imali priliku da diskutuju o mjerama koje bi mogle da pomognu tužiocima u svakodnevnom radu, kao što su obuke usmjerene na predmete koji se odnose na vatreno oružje, saradnja sa nacionalnim institucijama za obuku nosilaca pravosudnih funkcija pri sprovođenju obuke za tužioce i jačanje saradnje između tužilaca, policije i carine. Ujedno su razmatrana i potencijalna rješenja za dalje unapređenje relevantnih odredbi materijalnog i procesnog krivičnog zakonodavstva, koje se odnose na istrage, kao i politike za borbu protiv ilegalne trgovine vatrenim oružjem.

UNODC je ujedno, učesnicima konferencije predstavio i Vodič za istragu i gonjenje krivičnih djela vezanih za vatreno oružje, koji je razvijen kroz njihov Globalni program za vatreno oružje (GFP).

Kroz interaktivan način pristupa konferenciji, svim učesnicima se omogućilo da podjele svoje stavove, iskustva, ideje i pristupe ovoj problematici, uključujući prezentacije eksperata UNODC, kao i diskusije stručnjaka na pojedinim sesijama.