На Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, дана 07. и 08. октобра 2022. године, у организацији Удружења правника Републике Српске и Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, а у суорганизацији Нотарске коморе Републике Српске, Адвокатске коморе Републике Српске, Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској и Правног факултета Унивезитета у Источном Сарајеву, организовано је XIX Савјетовање „Октобарски правнички дани“, под називом „Изградња и функционисање правног система“. Генерални покровитељ скупа била је Влада Републике Српске, а медијски покровитељ Радио-телевизија Републике Српске. Савјетовању је присуствовало 30 (тридесет) носилаца правосудних функција из Босне и Херцеговине.