Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској, уз подршку   UNICEF-овог пројекта „Правда за свако дијете“, финансираног од владе Шведске и владе Швајцарске, наставио je са Програмом специјалистичке обуке за малољетничко правосуђе, a који програм је намјењен за судије и јавне тужиоце који поступају према Закону о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку. У складу са предње наведеним, дана 22. и 23. септембра 2022. године, у просторијама ЦЕСТ-а РC у Бањој Луци, одржан је семинар на тему „Примјена Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у пракси. Едукатори су били вишегодишњи стручњаци из области малољетничког преступништва а то су гдин. Драган Улетиловић, судија Окружног суда у Бањој Луци и гдин. Ненад Миркоњ, инспектор за извршење кривичних санкција, Министарство правде Републике Српске. Семинару је присуствовало 17 (седамнаест) учесника из реда носилаца правосудних функција. Семинар је успјешно завршен, а како он представља трећу тематску цјелину из Специјалистичког програма обуке, завршена је и редовна специјалистичка обука за малољетничко правосуђе, за ову годину. Услов за стицање сертификата за поступање у складу са Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/10, 61/13 и 68/20), ове године је испунило 15 (петнаест) носилаца правосудних функција.