У складу с Програмом стручног усавршавања и почетне обуке за 2022. годину, Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (ЦЕСТ РС) и Центар за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине (ЦЕСТ Ф БиХ) су, уз финансијску подршку AIRE Центра из Лондона и на приједлог Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС БиХ), организовали семинар, на тему: „Сигурност носилаца правосудних функција и чланова њихових породица“.

Семинар, којем је присуствовало 15 учесника из Републике Српске и Федереције Босне Херцеговине, одржан је 16. септембра 2022. године у просторијама ЦЕСТ-а РС, а едукатори су били г. Борислав Чекић, окружни јавни тужилац, Окружно јавно тужилаштво у Бањој Луци и г. Александар Милисавић, начелник Окружног центра судске полиције Приједор. Едукатори су тему семинара изложили кроз двије подтеме: значај сигурности носилаца правосудних функција за функционисање независног правосуђа (заштита судија и тужилаца у правосудним иснтитуцијама БиХ, сигурност чланова уже породице судија и тужилаца, сигурност имовине носилаца правосудних функција, правни оквир заштите носилаца правосудних функција, улога ВСТС-а БиХ, г. Борислав Чекић), те безбједност носилаца правосудних функција и чланова њихових породица у теорији и пракси (теоријске одредбе које регулишу ову област, искуства и студије случаја са простора БиХ и међународне заједнице, унапређење система безбједности носилаца правосудних функција и чланова њихових породица, г. Александар Милисавић), након чега је услиједила дискусија по овим питањима.

У закључним разматрањима, г. Милисавић је учесницима нагласио да безбједност полази од њих самих, и ако они поштују процедуре да ће их у томе пратити сви остали у систему заштите безбједности.