U periodu od 06. - 08. jula 2022.godine, u Beču – UN Internacional centru, održana je Regionalna konferencija na temu: '' Politike oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom'', koja je organizovana u okviru regionalnog projekta: '' Od nedozvoljenih finansijskih tokova do povrata imovine'', koji se realizuije od strane Kancelarije UN za drogu i kriminal (UNODC) za Jugoistočnu Evropu, a na koju su kao učesnici pozvani Republički tužilac Tužilaštva RS, Federalni tužilac Tužilaštva FBiH, predstavnik VSTS BiH, Ministarstva pravde BiH, agencija za upravljanje oduzetom imovinom u entitetima i predstavnici nacionalnih institucija za obuku u pravosuđu zemalja Jugoistočne Evrope ( Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija ), a među kojima je konferenciji prisustvovao i Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske.

Projekat ima za cilj da unaprijedi kapacitete oko razvoja politika na oduzimanju nelegalno stečene imovine i sagledavanje trenutnog stanja oko oduzimanja nelegalno stečene imovine u zemljama regiona, te saradnja i jačanje odgovora na korupciju, kao i da ojača razmjenu iskustava i informacija i pomogne u uspostavljanju strategija za oduzimanje nelegalno stečene imovine i akcionih planova za sprovođenje strategije u svakoj od zemalja Jugoistočne Evrope.

Kroz dvodnevne sesije učesnici konferencije su se upoznali i sa stanjem razvoja domaćeg zakonodavstva u vezi sa oduzimanjem nelegalno stečene imovine u pojedinim zemljama regiona, sa fokusom na određivanje mape puta za buduće djelovanje na nacionalnom i regionalnom nivou i pružanje podrške u poboljšanju međusobne pravne pomoći između zemalja regiona u svrhu oduzimanja nelegalno stečene imovine.

Događaj je bio struktuiran na interaktivan način kako bi se omogućilo svim učesnicima da podjele svoje stavove, iskustva, ideje i pristupe ovoj problematici, uključujući prezentacije eksperata UNODC, kao i diskusije stručnjaka na pojedinim panelima.