24_6_22.jpg

Дана 24. јуна 2022. године, у главном граду Румуније- Букурешту, одржан је пети састанак Управног одбора пројекта iPROCEEDS-2, на којем су присуствовали представници Центра за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској и Центра за едукацију судија и тужилаца у Федерацији Босне и Херцеговини, као и делегати из 7 земаља које учествују у овом пројекту (Босна и Херцеговине, Србија, Црна Гора, Сјеверна Македонија, Косово, Албанија и Турска). Овај догађај је организован након одржавања Регионалног састанка о покретању водича за електронске доказе v.3.0. Састанак Управног одбора iPROCEEDS-2 пројекта отворио је гдин Virgil Spiridon, шеф оперативног програма за кибернетички криминал Савјета Европе и гдин Daniel Cuciurianu, пројект менаџер програма за кибернетички криминал Савјета Европе. На крају излагања гдин-a Spiridon i гдин-a Cuciurianu, делегати су исказали заинтересованост, као и потребу да се овај пројекат настави, због тога што се компјутерска технологија развија рапидном брзином, а кибернетички криминал још увијек не представља заокружену феноменолошку категорију и немогуће га је дефинисати јединственим и прецизним појмовним одређењем.