Центар за едукацију судија и јавних тужилаца у Републици Српској (у даљем тексту: ЦЕСТ РС) организовао је семинар из грађанскоправне области на тему: „Међународна правна помоћ у грађанским стварима с посебним освртом на конвенције Хашке конференције“. Семинар је одржан 10. јуна 2022. године, у просторијама ЦЕСТ РС, у Бањој Луци. Едукатор семинара је био др Никола Сладоје, помоћник министра Министарства правде Босне и Херцеговине. Циљ овог семинара је да се кроз излагање, дискусију и примјере из праксе на један цјеловит начин прикаже међународна правна помоћ у грађанским стварима, те да се идентификују постојећи проблеми у наведеној области, као и да се понуде одговарајућа рјешења за превазилажење истих. Семинару је присуствовало девет учесника из реда носилаца правосудних функција Републике Српске, чијом је изравном интеракцијом и конструктивном дискусијом семинар изузетно успјешно завршен.